57,3 εκατ. στην Πειραιώς από την πώληση της Tirana Bank

57,3 εκατ. στην Πειραιώς από την πώληση της Tirana Bank

Την ολοκλήρωση της πώλησης της Tirana Bank σε επενδυτικό σχήμα που μετέχουν η Balfin και η Komercijalna Banka ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές της Αλβανίας, καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα Πειραιώς θα ΄λαβει 57,3 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2018, η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1) κατά 11 μονάδες βάσης, μέσω της απελευθέρωσης συνολικού ύψους €0,4 δισ σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού.

Η UniCredit Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη συναλλαγή. Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boga & Associates ενήργησε ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη συναλλαγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ