Πωλήσεις κόκκινων δανείων ετοιμάζει η Alpha Bank

Πωλήσεις κόκκινων δανείων ετοιμάζει η Alpha Bank

H Alpha Bank προετοιμάζει την πώληση δύο χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια ονομαστικής αξίας 3,5 δισ. ευρώ, υποστηρίζει το Bloomberg.

Το πρώτο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια 1,5 δισ. ευρώ για τα οποία υπάρχουν εξασφαλίσεις και τα οποία είχαν δοθεί σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Η τράπεζα ίσως προχωρήσει στην τιτλοποίηση του χρέους χωρίς να αποκλείει και την απευθείας πώλησή του σε κάποιο fund. Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο ύψους 2 δισ. ευρώ περιλαμβάνει τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια.

Σύμφωνα με το Bloomberg τα δύο χαρτοφυλάκια μπορεί να μεταβιβαστούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ