ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια στις νέες καταθέσεις

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια στις νέες καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,42%, αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η ΤτΕ, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,20%, σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,87%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 5 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,96%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,43%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 44 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,39%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια διαμορφώθηκε στο 5,83%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 7,35%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,82%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,09%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,70%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 παρουσίασε μείωση κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,54%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Αμετάβλητα παρέμειναν, τον Αύγουστο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στις 4,49 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,41% και το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε επίσης αμετάβλητο στο 4,90%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκαν στο 0,87% και 0,94%, αντίστοιχα. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώθηκαν στο 2,62% και 3,95% αντίστοιχα, επίσης αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 5,16%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ