Ποια είναι τα σχέδια των τραπεζών για τις θυγατρικές στα Βαλκάνια

Ποια είναι τα σχέδια των τραπεζών για τις θυγατρικές στα Βαλκάνια
Στο μοντέλο της πώλησης ή της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή ανάλογα με την αγορά προχωρούν οι ελληνικές τράπεζες για τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια, αφού η προηγούμενη λύση που εξεταζόταν μέχρι πρόσφατα, της ενοποίησης δυνάμεων ανά χώρα και της συμμετοχής στην «κοινοπραξία» ξένων επενδυτών, δεν προχώρησε. Υποχρέωση των εγχώριων ομίλων είναι η μείωση της έκθεσης από ενεργητικό ύψους 11,5 δισ. ευρώ σήμερα, σε 8,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2018, με βάση τα σχέδια αναδιάρθρωσης που έχουν υποβάλει

Όπως αναφέρει στη σημερινή της έκδοση η "Ναυτεμπορική", σε λιγότερο από μία διετία, οι τράπεζες καλούνται να προχωρήσουν σε αναδιάταξη των διεθνών δραστηριοτήτων και μάλιστα με μοντέλο που έχει αλλάξει αρκετές φορές. Η πιο πρόσφατη λύση που τελικώς δεν «περπάτησε» ήταν αυτή της συνεργασίας ανά αγορά με τρόπο ώστε να ενώσουν δυνάμεις σε ένα κοινό σχήμα, στο οποίο θα συμμετείχε τρίτος επενδυτής. Το ενδιαφέρον φαινόταν μεγάλο από ξένα funds που τοποθετούνται στην περιοχή και η λογική ήταν ότι κάθε τράπεζα θα είχε οφέλη ανάλογα με την αρχική της δύναμη στην τοπική αγορά και θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη του σχήματος με νέα κεφάλαια, κάτι που οι ελληνικοί μητρικοί όμιλοι δεν μπορούν να κάνουν. Πλέον οι όμιλοι θα επιχειρήσουν να βγουν στην αγορά είτε για πώληση θυγατρικών είτε για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα restructuring plans. Το μοντέλο της βουλγαρικής Postbank του Ομίλου Eurobank που απορρόφησε τις εργασίες της Alpha Bank στην τοπική αγορά ήταν ενδεδειγμένο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες αγορές. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες λειτουργούν με διαφορετικές ταχύτητες, καθώς η Eurobank έχει τις μικρότερες δεσμεύσεις μείωσης της παρουσίας, η Alpha Bank επίσης, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα ο βασικός κανόνας είναι η πλήρης αποεπένδυση, με ορίζοντα το τέλος του 2018. Οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών προσδοκούν ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, αφού, με βάση τα μακροοικονομικά της ΝΑ Ευρώπης, η ανάπτυξη παρέμεινε το δεύτερο τρίμηνο του 2016 εξίσου ισχυρή με το πρώτο, διαμορφώνοντας μια εξαιρετική επίδοση για το πρώτο εξάμηνο και μια τάση που εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι ρυθμοί ανάπτυξης του τρέχοντος έτους είναι από τους ισχυρότερους στη μετά Lehman Brothers εποχή και ανέδειξαν τις οικονομίες της περιοχής σε σχέση με άλλες αναδυόμενες οικονομίες. Η Πειραιώς Η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει προ ημερών στην πώληση της θυγατρικής της στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Holding M. Sehnaoui και θα διατηρήσει ποσοστό 17,6% μετά την αύξηση κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσει ο αγοραστής. Η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας περιλαμβάνει ριζική αποκλιμάκωση της διεθνούς παρουσίας, η οποία έχει δρομολογηθεί και ήδη, πλην της Κύπρου, έχει πωληθεί η θυγατρική στην Αίγυπτο. Με στοιχεία δεύτερου τριμήνου, η διεθνής παρουσία του Ομίλου περιλαμβάνει πέντε χώρες: Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία και Ουκρανία, με συνολικό ενεργητικό 4,46 δισ. ευρώ, δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ και καταθέσεις 2,8 δισ. ευρώ. Το δίκτυο στην περιοχή είναι 259 καταστήματα και το προσωπικό 3.536 άτομα. Στο δεύτερο τρίμηνο, οι ζημίες από τις διεθνείς δραστηριότητες περιορίστηκαν σε 16 εκατ. ευρώ από 42 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2015. H Alpha Bank Μετά τις πρόσφατες αποεπενδύσεις σε ορισμένες δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη, η τράπεζα κατέγραψε κερδοφορία για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων 10,6 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα θετικά από τη μείωση των προβλέψεων κατά 38,9% σε ετήσια βάση σε 82 εκατ. ευρώ. Το δίκτυο καταστημάτων αριθμούσε 263 καταστήματα στο τέλος Ιουνίου 2016 από 295 το προηγούμενο έτος, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του δικτύου. Από επτά χώρες τον Μάρτιο του 2015, έχει σήμερα παρουσία σε τέσσερις. Τα δάνεια μαζί με προβλέψεις είναι σε Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία και Κύπρο ύψους 6,7 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις 4,2 δισ. ευρώ. Η τράπεζα έχει μερίδιο αγοράς 5,5% στη Ρουμανία και 4,1% στη Σερβία, ενώ το μερίδιο φθάνει το 8% στην αλβανική αγορά και το 5,2% στην Κύπρο, όπου έχει το μεγαλύτερο ενεργητικό. Το προηγούμενο δωδεκάμηνο η Alpha Bank αποχώρησε από τις αγορές της Ουκρανίας, των Σκοπίων και της Βουλγαρίας. Στη ΝΑ Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο κατά 16,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 187,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά περίπου 1% και διαμορφώθηκαν σε 95,2 εκατ. ευρώ, μη λαμβανομένου υπ’ όψιν του κόστους για το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχωρήσεως προσωπικού της Alpha Bank Cyprus Ltd. Η Eurobank Η Eurobank αντιμετωπίζει τη μικρότερη πίεση αποκλιμάκωσης της διεθνούς παρουσίας που της έφερε στο δεύτερο τρίμηνο κέρδη της τάξης των 30 εκατ. ευρώ από 27 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο και 14 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2015. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 154 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 16,3% σε 87 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο. Η τράπεζα έχει στην περιοχή ενεργητικό ύψους 11,6 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα σε τέσσερις χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Κύπρος, με δίκτυο 401 καταστημάτων και περίπου 30 μονάδες business και private banking, ενώ απασχολεί 6.000 εργαζομένους. Τα δάνεια μαζί με τις προβλέψεις ανέρχονται σε 7,1 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 8,9 δισ. ευρώ. Στη Βουλγαρία, η θυγατρική της Postbank ενισχύθηκε με την απόκτηση των καταστημάτων της Alpha Bank και έγινε η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις που ανέρχονται σε 2,6 και 2,3 δισ. ευρώ, αντιστοίχως. Ανάλογο μέγεθος έχει και η ρουμανική Bancpost με καταθέσεις 1,9 δισ. ευρώ και δάνεια 1,8 δισ. ευρώ, ενώ στη Σερβία η τράπεζα έχει ενεργητικό 1,2 δισ. ευρώ. Σημαντική αγορά για τη Eurobank είναι η Κύπρος, όπου διατηρεί καταθέσεις 3,4 δισ. ευρώ και δάνεια 1,5 δισ. ευρώ. Η Εθνική Την επανεξέταση του σχεδίου αναδιάρθρωσης αναμένεται να ζητήσει η Εθνική Τράπεζα μετά την εισροή κεφαλαίων από την πώληση της Finansbank και όσον αφορά τις θυγατρικές εξωτερικού, το αίτημα αυτό θα αφορά ενδεχομένως τις θυγατρικές σε Μάλτα και Κύπρο.Οι θυγατρικές εξωτερικού είχαν στο εξάμηνο κέρδη μετά από φόρους ύψους 53 εκατ. ευρώ. Η Εθνική απασχολεί εκτός Ελλάδας 7.600 άτομα και έχει θυγατρικές στις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σκόπια, Αλβανία, στην Κύπρο, αλλά και στην Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική.

Πηγή: Ναυτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ