Ποια τράπεζα σχεδιάζει την περικοπή 5.000 θέσεων εργασίας

Ποια τράπεζα σχεδιάζει την περικοπή 5.000 θέσεων εργασίας
Η διοίκηση της Commerzbank εξετάζει περικοπές τουλάχιστον 5.000 εργατικών θέσεων ή περισσότερο από το 10% του εργατικού της δυναμικού, και εξάλειψη μιας εκ των μονάδων της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης για την αντιμετώπιση της αδύναμης κερδοφορίας λόγω των χαμηλών επιτοκίων και της υποτονικής πελατειακής δραστηριότητας στην αγορά, αναφέρουν πηγές της Wall Street Journal.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας με βάση την κεφαλαιοποίηση, ακόμη ρυθμίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες των σχεδίων της που πρόκειται να ανακοινωθούν στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, όταν ο νέος διευθύνων σύμβουλος Martin Zielke σχεδιάζει να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική, αναφέρουν οι πηγές.

Η μονάδα της Commerzbank που εξυπηρετεί μεσαίου μεγέθους πελάτες, μία από τις τέσσερις βασικές δραστηριότητές της, θα διαλυθεί στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, σύμφωνα με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Μία εκ των πηγών δήλωσε πως οι μικρότεροι πελάτες, αυτοί με ετήσια έσοδα μέχρι 5 εκατ. ευρώ, θα μεταφερθούν στη μονάδα λιανικής τραπεζικής. Οι μεγαλύτεροι πελάτες θα μεταφερθούν στις δραστηριότητες επενδυτικής στρατηγικής της Commerzbank.