Attica Bank: Πρόεδρος ο Π. Ρουμελιώτης - Το νέο ΔΣ

Attica Bank: Πρόεδρος ο Π. Ρουμελιώτης - Το νέο ΔΣ
Η ανασύνθεση «αναμένεται να οδηγήσει σε άρση του παγώματος νέων δανείων από ΤτΕ»

Η Διοίκηση και το Δ.Σ. τηςAttica Bank, απαντώντας στα τελευταία δημοσιεύματα διευκρινίζουν με ανακοίνωσή τους ότι σε συνεννόησημε την Τράπεζα της Ελλάδος,συνεχίζεται απρόσκοπτα η συναλλακτική δραστηριότητα, η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Τράπεζας και η αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία της.

Όπως αναγράφεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε ηAttica Bank στις 27/7/2016, η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και η Διοίκησή της επιμελείται της πλήρους συμμόρφωσης με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε από μεικτό κλιμάκιο της ΕΚΤ (SSM) και της ΤτΕ.

ΗAttica Bank στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι "σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προέβη στην ανασύνθεση του, ώστε αυτή να συμβαδίζει πλήρως με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στην άρση της προσωρινής απαγόρευσης της χορήγησης νέων δανείων και πιστώσεων που έχει αποφασιστεί από την ΤτΕ.

Μετά τη σημερινή του ανασύνθεση και την παραίτηση της κας Α. Πουσκούρη, έως σήμερα μη εκτελεστικού μέλους,το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει ως εξής:

 1. Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Βασιλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
  2. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
  3. Αθανάσιος Τσάδαρης του Χρήστου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
  4. Ιωάννης Τσακιράκης του Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
  5. Γεράσιμος Σαπουντζόγλου του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.
  6. Γεώργιος Παναγιώτου του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  7. Γεώργιος Βλαχάκης του Ηρακλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  8. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Δαμασκηνού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  9. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος.
  10. Δημήτριος Τζαννίνης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.
  11. Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου του Στυλιανού, μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.

Υπενθυμίζεται ότιστις 20 Σεπτεμβρίου 2016πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, η Τράπεζα έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης των 70 εκ. ευρώ για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες της.

ΗAttica Bank ενημερώνει επίσης ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 της Τράπεζας, βάσει των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων στοιχείων της,διαμορφώνεται σε 17,64%.Διευκρινίζεται, τέλος ότι στην Τράπεζα δεν υφίστανται εκκρεμότητες ούτε αιτήματα για νέα, σημαντικά δάνεια και πιστώσεις.

Η προσωρινή διοίκηση τηςAttica Bank ορίστηκε καθώς υπήρξε σχετική απαίτηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστενα ξεκινήσει εκ νέου η διαπραγμάτευση της μετοχήςτη Δευτέρα.

Εν αναμονή για Πανταλάκη

Η λύση στο διοικητικό πρόβλημα της τράπεζας, η μετοχή της οποίας σήμερα τέθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης, είναι κρίσιμηκαθώς πέραν των άλλων εκκρεμεί επί εννέα μήνες η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της, ενώοι επισφάλειες ξεπερνούν το 51% του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Κι αυτό σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του πορίσματος τηςΤτΕτις επόμενες ημέρες, για λογαριασμό του SSM, στο οποίο εξετάζεται η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας αλλά και η έως τώρα διαχείριση των «κόκκινων» δανείων της.

Την Πέμπτη οι προτεινόμενοι από τον βασικό μέτοχο της Attica, το ΤΣΜΕΔΕ, για την κάλυψη των νευραλγικών θέσεων του προέδρου (Γεράσιμος Σαπουτζόγλου), του αντιπροέδρου (Κωνσταντίνος Μακέδος), του διευθύνοντος συμβούλου (Παναγιώτης Ρουμελιώτης) αλλά και της Άννας Πουσκούρη ως μέλους «κόπηκαν» καθώςδεν πληρούσαν τα κριτήριαπου προβλέπουν οι κανόνες των εποπτικών αρχών (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός και ΤτΕ). Ως εκ τούτου αναμένεται να τρέξειεκ νέουη διαδικασία στελέχωσης της τράπεζας.

Σύμφωνα με τα κριτήρια, όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μίας τράπεζας πρέπει πλέον μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από τη Βουλή να έχουνμακρά θητείαστον τραπεζικό κλάδο. Όσον αφορά στην υπόθεση του κ. Σαπουτζόγλου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ζήτημα καθώς συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο της πρώηνProton Bank.

«Πάγωμα» δανείων

Κρίσιμη όμως είναι η απόφαση της εποπτικής αρχής να «κλείσει» τη στρόφιγγα των νέων δανείων της Αttica Bank. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες η Τράπεζα της Ελλάδος θα ολοκληρώσει το πόρισμα για λογαριασμό του SSM που σχετίζεται με τις κεφαλαιακές ανάγκες και τη διαχείριση του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου της Αttica Bank.

Η τράπεζα διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό, για τα μεγέθη της,δείκτη επισφαλειών άνω του 51%,με αιχμή τα μικρά και μεσαία επιχειρηματικά δάνεια και δεν κατάφερε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015- να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών με βάση το δυσμενές σενάριο του stress test. Απομένουν να καλυφθούνκεφάλαια 70 εκατ. ευρώκαι έως σήμερα δεν έχει επιτευχθεί η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Μία από τις εξεταζόμενες λύσεις είναιη έκδοση ομολογιακού δανείουύψους 70 εκατ. ευρώ, η κάλυψή του από ξένα funds, με ανταλλαγή την ανάθεση σε αυτά της διαχείρισης κόκκινων δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ. Το εγχείρημα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αντιμετωπίζει προβλήματα και δεν είναι βέβαιη η θετική έκβασή του.