Alpha Bank Κύπρου: Σημαντική αύξηση κερδών

Alpha Bank Κύπρου: Σημαντική αύξηση κερδών
Κέρδη €7,6 εκ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2016 η Alpha Bank Cyprus έναντι ζημιών €15,1 εκ. το εξάμηνο του 2015.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €49,5 εκ. σημειώνοντας αύξηση 7,8% σε σύγκριση με €45,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη μεταβολή των επιτοκίων.

Το σύνολο εσόδων ανήλθε στα €60,5 εκ. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 33,3% σε σύγκριση με €45,4 εκ. για το πρώτο εξάμηνο 2015 κυρίως λόγω της μεταβολής των επιτοκίων καθώς και της αναγνωρίσεως μη επαναλαμβανομένου εσόδουύψους €6,6 εκ.από την πώληση μετοχών της Visa Europe.

Το σύνολο εξόδων ανήλθε στα €57,1 εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2016, σε σύγκριση με €26,2 εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2015. Η αύξηση οφείλεται στην εφαρμογήπρογράμματος εθελουσίας εξόδουπροσωπικού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, το κόστος του οποίου ανήλθε στα €31,4 εκ. Εξαιρουμένου του κόστους του προγράμματος εθελουσίαςεξόδου, τα έξοδα του πρώτου εξαμήνου 2016 παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 2,0% σεσύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015.

Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανομένου εσόδου από τηνπώληση των μετοχών της Visa Europe και του μη επαναλαμβανομένου κόστους τουπρογράμματος εθελουσίας εξόδου του προσωπικού διαμορφώνεται για το πρώτο εξάμηνο του2016 στο 47,7% σε σύγκριση με 57,6%, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων αντιστράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2015. Η αντιστροφή προβλέψεωνανερχόταν στα €4,7 εκ.σε σχέση με ζημία €34,3 εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Η ποσοστιαία μείωσηανέρχεται σε 113,7% και αποδίδεται κυρίως στις ενέργειες απομοχλεύσεως της τραπέζης,καθώς και στις ανακτήσεις ποσών από δάνεια που είχαν διαγραφεί.

Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε €2.054,0 εκ.παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,9% σε σύγκριση με €2.036,5 εκ. την 31Δεκεμβρίου 2015.

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεωνανήλθαν κατά την 30Ιουνίου 2016 σε €774,4 εκ.και αποτελούν το 27,4% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων ύψους €2.828,4 εκ. σε σύγκριση με €798,2 εκ. και ποσοστό 28,2% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων ύψους €2.834,8 εκ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ως μέρος των προβλέψεων, περιλαμβάνεται το υπόλοιπο προσαρμογής των συμβατικώνυπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εξαγοράς της Emporiki Bank Cyprus Ltd στην εύλογη αξία τους κατά το 2015 το οποίο ανέρχεται την 30 Ιουνίου 2016 σε €188,0εκ. σε σύγκριση με €215,0 εκ. την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ταμη εξυπηρετούμενα δάνειακαι απαιτήσεις κατά πελατών σύμφωνα με τον ορισμό τηςΕυρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ανήλθαν την 30 Ιουνίου 2016 στα €1.753,8 εκ. καιαντιπροσωπεύουν το 62,0% των συνολικών δανείων, σε σύγκριση με € 1.735,3 εκ. κατάτην 31 Δεκεμβρίου 2015 που αντιπροσώπευαν το 61,2%. Στις 30.6.2016 ο δείκτης καλύψεως μη εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών διαμορφώθηκε στο 44,2% σε σύγκριση με 46,0% την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε €1.468,5 εκ. και αντιπροσωπεύουν το 51,9% του συνόλου των δανείων. Την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονταν σε €1.444,3 εκ. και αντιπροσώπευαν το 51,0% του συνόλου των δανείων.

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες την 30 Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε €1.946.6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με €1.851,8 εκ. την 31 Δεκεμβρίου 2015. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στο 105,5% την 30 Ιουνίου 2016 έναντι 110,0% την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Εξελίξεις και προοπτικές

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τράπεζα σχετίζονται με τοοικονομικό κλίμα στην Κύπρο και αφορούν το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετουμένων δανείωνκαι ιδιωτικού χρέους που συνεχίζει να εμφανίζει το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούνπαράγοντα αστάθειαςγια την ομαλή ανάπτυξη της οικονομίας.

Παρά τους αρνητικούς αυτούς παράγοντες, η Κυπριακή οικονομία παρουσιάζειθετικέςπροοπτικέςπου υποστηρίζονται από το θετικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ που αναμένεται να φθάσει για το 2016 στο 2,2%, την άντληση κεφαλαίων της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις διεθνείς αγορές με ευνοϊκά επιτόκια, τη μείωση των ποσοστών ανεργίας, τη σταθερή προοπτική με την οποία χαρακτηρίζεται η κυπριακή οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολογήσεως, την αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, την αναβάθμιση των προοπτικών των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολογήσεως και την αύξηση των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με τηνAlpha Bank Cyprus, είναι ακόμη αβέβαιο το πώς θα επιδράσει στην κυπριακή οικονομία η μελλοντική έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, η εκ νέου στήριξη της ελληνικής οικονομίας, στην οποία δραστηριοποιείται η μητρική τράπεζα, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας έχει οδηγήσει σεσταδιακή αποκλιμάκωσητης πιέσεως και σε σταθεροποίηση των υπολοίπων πελατειακών καταθέσεων.

Η τράπεζα συνεχίζει να ακολουθεί μία συνετή στρατηγική διαχειρίσεως του Ισολογισμού τηςγια απομόχλευση και εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, συγκράτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενίσχυση της καταθετικής βάσεως, συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες.

Την 30 Ιουνίου 2016 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET Ι) της τραπέζης, ανήλθε σε 16,8%, ο δείκτης κεφαλαίων κατηγορίας Ι ανήλθε σε 19,7% και ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων σε 22,0%.