Σήμερα τα αποτελέσματα του stress test

Σήμερα τα αποτελέσματα του stress test
Τα αποτελέσματα του stress test θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority) σήμερα το βράδυ 23.00 ώρα Ελλάδας.

Από τις 51 τράπεζες οι 37 εποπτεύονται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και αντιστοιχούν στο 70% του ενεργητικού των τραπεζών της ευρωζώνης (οι ελληνικές τράπεζες δεν συμμετέχουν στην άσκηση αντοχής καθώς είχαν εξετασθεί το 2015, στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ).

Οπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, στόχος της άσκησης είναι να αναλυθεί η εξέλιξη της κεφαλαιακής θέσης κάθε τράπεζας, με βάση τα στοιχεία στο τέλος του 2015, σε μια περίοδο τριών ετών ως το 2018, με ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο. Η ΕΚΤ σημειώνει ότι δεν θα υπάρξουν τράπεζες που θα «περάσουν» ή θα «κοπούν» στην άσκηση καθώς το ύψος των αναγκαίων κεφαλαίων των τραπεζών (πυλώνας 2) δεν θα υπολογισθεί μηχανικά από τα αποτελέσματα της άσκησης αντοχής.

To δυσμενές σενάριο της άσκησης αντοχής αντανακλά τους τέσσερις συστημικούς κινδύνους που θεωρήθηκαν από το ESRB ότι αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα:
α) Απότομη αύξηση των σημερινών πολύ χαμηλών αποδόσεων των ομολόγων, ενισχυόμενη από χαμηλή ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά.
β) Αδύναμες προοπτικές κερδοφορίας των τραπεζών σε ένα περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης.
γ) Αυξανόμενες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους του δημόσιου και του μη χρηματοπιστωτικού ιδιωτικού τομέα εν μέσω χαμηλής ονομαστικής ανάπτυξης.
δ) Πιθανή πίεση σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο σκιώδη τραπεζικό τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ