Ποια τράπεζα περικόπτει 3.000 θέσεις εργασίας

Ποια τράπεζα περικόπτει 3.000 θέσεις εργασίας
Η Lloyds Banking Group ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιταχύνει το πρόγραμμα περικοπής κόστους ώστε να αντισταθμιστεί το δυσκολότερο οικονομικό κλίμα και μια πιθανή πτώση στη ζήτηση πίστεως που ενδέχεται να προκαλέσει η ψήφος της Βρετανίας για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής της Βρετανίας ανακοίνωσε τα σχέδιά της για εξοικονόμηση επιπλέον 400 εκατ. στερλινών μέχρι το τέλος του 2017 μέσω της περικοπής επιπλέον 3.000 θέσεων εργασίας και του κλεισίματος επιπλέον 200 υποκαταστημάτων, προκειμένου να προστατεύσει τα κέρδη της και του μερισματικού της προφίλ έναντι των χαμηλότερων επιτοκίων.

Σύμφωνα με την τράπεζα, "δεδομένης της αβεβαιότητας, είναι πολύ νωρίς να καθορίσουμε την επίπτωση στο επίσημο μακροπρόθεσμο guidance μας σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, ενώ οι δραστηριότητες θα συνεχίσουν να παράγουν κεφάλαια, είναι πιθανό πως αυτή η παραγωγή κεφαλαίων ίσως είναι κάπως χαμηλότερη στα μελλοντικά χρόνια απ' όσο εκτιμώνταν προηγουμένως".

Η τράπεζα ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη ύψους 2,45 δισ. στερλινών για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και υψηλότερο από τα 2,35 δισ. που προέλβεπαν οι αναλυτές.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 8,9 δις. στερλίνες, λίγο χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε στο 2,74%.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν επισφάλειες ύψους 254 εκατ. στερλινών.

Η Lloyds ανακοίνωσε πως θα διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα 0,85 πενών.