ΤτΕ: Τρύπα 412 εκατ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο

ΤτΕ: Τρύπα 412 εκατ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο
Έλλειμμα 412 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο του 2016, ενισχυμένο κατά 272 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περσινού έτους.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, ΕΛΛ+0,92% η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από τη βελτίωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 88 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2015, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου που αφορά τις αγοραπωλησίες πλοίων, το οποίο μεταβλήθηκε από αρνητικό το Μάιο του 2015 σε θετικό το Μάιο του 2016, ενώ τα ελλείμματα στα ισοζύγια καυσίμων και λοιπών αγαθών ήταν αυξημένα, δεδομένου ότι οι σχετικές εξαγωγές περιορίστηκαν περισσότερο από τις αντίστοιχες εισαγωγές. Σημειώνεται όμως ότι αυτή η μείωση της αξίας των εξαγωγών αντανακλά κυρίως τη μείωση της αξίας των εξαγωγών καυσίμων, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου σε σχέση με το Μάιο του 2015. Αντίθετα, σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 9,9% και οι συνολικές εξαγωγές κατά 4,5%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 442 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 339 εκατ. ευρώ, από 672 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2015. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 10,4%, παρά την άνοδο των αφίξεων κατά 4,4%, με αποτέλεσμα το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να παρουσιάσει επιδείνωση. Τέλος, περιορίστηκε και το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών έναντι εκείνου του ίδιου μήνα του 2015.

Τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν ελλείμματα μικρότερα κατά 52 και 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σε σύγκριση με εκείνα του ίδιου μήνα του 2015.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε κατά 884 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015 και εμφάνισε έλλειμμα 3,5 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε μικρή επιδείνωση.

Το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση κατά 1,2 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, η οποία οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών του πετρελαίου. Επίσης, περιορίστηκαν και οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων, λόγω της διεξαγωγής μεγάλου μέρους των σχετικών συναλλαγών εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία όσο και οι αντίστοιχες εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή. Σημειώνεται όμως ότι, σε σταθερές τιμές, οι εξαγωγές παρουσίασαν άνοδο κατά 6,2%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων κατά 14%. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς τα καύσιμα, σε σταθερές τιμές, παρουσίασαν μικρή άνοδο κατά 1,1%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 κατά 1,3 δισ. ευρώ, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, οφειλόμενη επίσης σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Επιπλέον, μείωση εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών περιορίστηκαν κατά 1,3% το πρώτο πεντάμηνο του 2016 και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 6,2%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν, σε μικρό βαθμό, από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 1,0 δισ. ευρώ, κατά 715 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2015, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, καθώς επίσης και για αμοιβές και μισθούς. Η βελτίωση αυτή αντιστάθμισε τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Τέλος, βελτίωση παρουσίασε και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.