Μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες
Κατά 2,5 δισ. ευρώ, στα 58,6 δισ. ευρώ, μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, στις 6 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 58,6 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,5 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.