ΤτΕ: Οριακή εκροή στις καταθέσεις τον Απρίλιο

ΤτΕ: Οριακή εκροή στις καταθέσεις τον Απρίλιο
Οριακή εκροή εμφάνισαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το απόθεμα των καταθέσεων που διατηρούν στις ελληνικές τράπεζες νοικοκυριά και επιχειρήσεις υποχώρησε στα 121,4 δισ. ευρώ από 121,5 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Σε ετήσια βάση (Απρίλιος '16 - Απρίλιος '15) η εκροή των καταθέσεων αγγίζει τα 12,4 δισ. ευρώ.