Πώς μπορείτε να επενδύσετε χρήματα με τα capital controls

Πώς μπορείτε να επενδύσετε χρήματα με τα capital controls
Διευρυμένες είναι οι επιλογές των καταθετών για την επένδυση των αποταμιεύσεών τους σε χρηματοπιστωτικά μέσα, μετά τις τελευταίες αλλαγές στα capital controls.

Πρόκειται κυρίως για διευκολύνσεις που σε καμία περίπτωση δεν δίνουν τη δυνατότητα εξαγωγής ευρώ στο εξωτερικό, για χρήματα που βρίσκονταν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα την 28η Ιουνίου, τελευταία ημέρα κανονικής λειτουργίας των τραπεζών.

Οι επιλογές

Σε γενικές γραμμές είναι δυνατή η αγορά τίτλων στο εξωτερικό με κεφάλαια που προέρχονταν από αντίστοιχες τοποθετήσεις που είχαν γίνει έως και τα τέλη Ιουνίου.

Από την άλλη πλευρά, για τις λοιπές καταθέσεις, έχουν ανοίξει οι αγορές για κάποια χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία διαπραγματεύονται στην ελληνική αγορά.

Αναλυτικότερα, είναι δυνατές οι ακόλουθες συναλλαγές:

Εμβάσματα: Η αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό έως του ποσού των 1.000 ευρώ ανά φυσικό/νομικό πρόσωπο ανά ημερολογιακό μήνα, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το μηνιαίο όριο της τράπεζας.

Αγορά μετοχών: Συναλλαγές σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με χρηματικά υπόλοιπα διαθέσιμα στον συνδεδεμένο με το χαρτοφυλάκιό σας λογαριασμό που τηρείτε στην Τράπεζα.

Αμοιβαία κεφάλαια: Επιτρέπονται οι ακόλουθες συναλλαγές:

• Η συμμετοχή σε μερίδια Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

• H εξαγορά μεριδίων Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με πίστωση του προϊόντος εξαγοράς σε χρηματικό λογαριασμού
που τηρείται στην τράπεζα.

• Η μεταφορά των μεριδίων σας μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει απόλυτη ελευθερία στις ακόλουθες συναλλαγές, με το «Δικαίωμα Ελεύθερης Διακίνησης Κεφαλαίων»:

• Για τα εμβάσματα εξωτερικού τα χρηματικά ποσά που από την 20η Ιουλίου 2015 έχουν μεταφερθεί σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρονται εκ νέου, εν μέρει ή στο σύνολό τους, σε λογαριασμό στο εξωτερικό.

• Το «Δικαίωμα Ελεύθερης Διακίνησης Κεφαλαίων» για φυσικό πρόσωπο τηρείται σε επίπεδο πιστούμενου λογαριασμού και στο νόμισμα αυτού.

• Μπορείτε να προβείτε σε αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού με ποσά που πιστώθηκαν στο λογαριασμό σας μετά την 28.6.2015 προερχόμενα από:

- Έμβασμα εξωτερικού

- Μεταφορά πίστωσης από το εξωτερικό λόγω πώλησης, εξαγοράς ή εξόφλησης χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού.

- Μεταφορά πίστωσης από το εξωτερικό λόγω είσπραξης χρηματικών διανομών χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού.

πηγή: moneyonline.gr