Μείωση του ορίου ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Μείωση του ορίου ELA για τις ελληνικές τράπεζες
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε τη μείωση του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες κατά 300 εκατ. ευρώ στα 69,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις 21 Απριλίου η ΕΚΤ είχε μειώσει το όριο χρήσης του ELA από τις ελληνικές τράπεζες κατά 0,5 δισ. ευρώ στα 69,4 δισ.