ΤτΕ: Αύξηση της ζήτησης για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια

ΤτΕ: Αύξηση της ζήτησης για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια
Το α΄ τρίμηνο του 2016, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2015, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Επιπλέον, οι τράπεζες πιστεύουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2016.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ το α΄ τρίμηνο του 2016.

Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016, παρόλο που παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της ζήτησης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρει η ΤτΕ ΕΛΛ +1,62%.

Επισημαίνεται ότι στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου είχαν διατυπωθεί θετικές προσδοκίες για τη ζήτηση, που όμως δεν επαληθεύθηκαν. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να ανακάμψει ελαφρά κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2016.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το α΄ τρίμηνο του 2016, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2015, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Τα κριτήρια για όλα τα δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2016.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων το α΄ τρίμηνο του 2016.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2016, η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο.