Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και αναπτυξιακή δυναμική, εγγύηση για την Attica Bank

Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και αναπτυξιακή δυναμική, εγγύηση για την Attica Bank
Πρόσφατα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο εμφανίζουν και απομονώνουν τεχνηέντως στοιχεία για την Attica Bank την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, αποσιωπώντας ταυτόχρονα την πορεία και τις όποιες παράλληλα δυσμενείς εξελίξεις στο εγχώριο λοιπό τραπεζικό σύστημα και την κεφαλαιαγορά.

Η επιτυχής ανεξάρτητη ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank το 2015, συντελέστηκε χωρίς, για μια ακόμα φορά, τη συμμετοχή του ΤΧΣ και άρα την επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου και αποτέλεσε ορόσημο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και αξιοσημείωτο γεγονός εντός και εκτός συνόρων.

Η Attica Bank, διαθέτει πλέον ισχυρότατο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στα επίπεδα του 20%, υπερδιπλάσιο του ελάχιστου απαιτούμενου από τις εποπτικές αρχές και αυξανόμενη διείσδυση στην Ελληνική αγορά μέσω του δικτύου της και των συνεργασιών της. Η μετοχική της σύνθεση με την στρατηγική παρουσία του βασικού μετόχου της ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ (56%) αλλά και των λοιπών μετόχων αποτελεί μια από τις ισχυρότερες στη χώρα μας.

Η Τράπεζα εποπτεύεται και ελέγχεται επίσης από την ΤτΕ όπως ισχύει και για όλες τις μη συστημικές ελληνικές τράπεζες, ενώ συμμορφώνεται απόλυτα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του πιστωτικού μας συστήματος. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι κατά την άσκηση συνολικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η ΤτΕ το φθινόπωρο του 2015 ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, η Attica Bank ελέγχθηκε με την ίδια μεθοδολογία με τις συστημικές τράπεζες.

Η οικογένεια της Attica Bank με τους ανθρώπους της, τους 20.000 μετόχους της, τους 110.000 ασφαλισμένους του βασικού της μετόχου και τους 400.000 καταθέτες της προχωρά και κτίζει το μέλλον.

Η Attica Bank συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά την ελληνική οικονομία, χρηματοδοτώντας κατά κύριο λόγο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία. Η προσπάθεια στον τομέα αυτό θα ενταθεί, με στόχο να αναδειχθεί τόσο η διακριτή παρουσία μας στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, όσο και ο σημαντικός αναπτυξιακός μας ρόλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ