Eurobank: Oικονομικά στοιχεία δ’ τριμήνου 2015

Eurobank: Oικονομικά στοιχεία δ’ τριμήνου 2015
Το Δ ́ τρίμηνο 2015 αποτέλεσε μια περίοδο θετικών εξελίξεων για Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας κατά €2,0δισ., με αποκλειστική συμμετοχή κεφαλαίων από την αγορά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική εισροή καταθέσεων, η οποία συνετέλεσε στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. 

Πιο αναλυτικά, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θωρακίζει ακόμαπερισσότερο την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας, καθώς ο δείκτηςκεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (Phased-in CET1 – BaselIII) διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 17,0% επίτου σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος του 2015, από 12,1% το Σεπτέμβριοτου ίδιου έτους.Παράλληλα, σημαντική αύξηση κατά €643εκ. κατέγραψαν οι καταθέσειςπελατών στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο Ομίλου η αύξηση ανήλθε συνολικάσε €1,4δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα και της προσέλκυσης νέωνκαταθέσεων στο εξωτερικό. H αύξηση των καταθέσεων και η διενέργειασυμφωνιών Repos στη διατραπεζική αγορά συνετέλεσαν στη μείωση τηςχρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €24,3δισ. στο τέλοςΦεβρουαρίου 2016, από €31,6δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδαανήλθαν σε €206εκ., το Δ ́ τρίμηνο, από €164εκ. το Γ ́ τρίμηνο, λόγω τωνεπιχειρηματικών δανείων, ενώ τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση για τον Όμιλοδιαμορφώθηκαν σε €235εκ., από €166εκ. το Γ ́ τρίμηνο 2015. Τα δάνεια σεκαθυστέρηση άνω των 90 ημερών αποτελούσαν το 35,2% τουχαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, από 35,0% στοτέλος Σεπτεμβρίου. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψειςπαρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,8% στο τέλοςΔεκεμβρίου.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά4,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €375εκ. το Δ ́ τρίμηνο 2015, ωςαποτέλεσμα κυρίως της περαιτέρω μείωσης του κόστους καταθέσεων στηνΕλλάδα κατά 17 μονάδες βάσης στο σύνολο του χαρτοφυλακίου έναντι τουΓ ́ τριμήνου 2015. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε σε 2,09% το Δ́τρίμηνο από 1,99% το Γ ́ τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδααπό αμοιβές και προμήθειες ανέκαμψαν από ταχαμηλά του Γ ́ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €62εκ. το Δ ́ τρίμηνο, λόγωυψηλότερων εσόδων από τις χορηγήσεις, τη διαχείριση περιουσίας και τιςεργασίες του δικτύου καταστημάτων.

Τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7,2% έναντι του Γ ́ τριμήνου καιδιαμορφώθηκαν σε €437εκ., ενώ τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά6,9% σε €430εκ., καθώς τα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα ήταναρνητικά κατά €8εκ., έναντι κερδών €54εκ. το Γ ́ τρίμηνο.Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,8% σε συγκρίσιμη βάση32015 και διαμορφώθηκαν σε €975εκ. Πιο αναλυτικά, οι δαπάνεςπροσωπικού υποχώρησαν κατά 5,5% σε €529εκ., τα διοικητικά έξοδα κατά3,8% σε €363εκ. και οι αποσβέσεις παγίων κατά 15,7% σε €83εκ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε €188εκ.3τρίμηνο, σε σχέση με €166εκ. το Γ ́ τρίμηνο, ενώ τα συνολικά κέρδη προπροβλέψεων υποχώρησαν σε €181εκ.ζημιών από τα χρηματοοικονομικά έσοδα.

Οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων ενισχύθηκαν περαιτέρω σε €271εκ.το Δ ́ τρίμηνο, από €256εκ. το Γ ́ τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκανκατά 17,7% και διαμορφώθηκαν σε €2,665εκ. το 2015, από €2.264εκ. το2014, αποτελώντας το 6,50% των χορηγήσεων. Οι υψηλές προβλέψειςεπιβάρυναν το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε -€175εκ. τοΔ ́ τρίμηνο και -€1,2δισ. το 2015.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις,καθώς για πρώτη φορά μετά το 2011 επιτεύχθησαν κέρδη σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε €67εκ.το 2015, έναντι ζημιών ύψους €182εκ. το 2014, με τα κέρδη το Δ ́ τρίμηνο ναανέρχονται σε €15εκ.Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) για τον Όμιλο παρέμειναν στα επίπεδατου εννεαμήνου 2015 και διαμορφώθηκαν σε €51,7δισ.

Τα δάνεια προςεπιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθαν σε €26,8δισ. και €24,8δισ. αντίστοιχαστο τέλος του 2015. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκεσε 126,9%, από 133,0% το εννεάμηνο 2015.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της Eurobank