Διευρύνθηκε το περιθώριο κέρδους των τραπεζών τον Δεκέμβριο

Διευρύνθηκε το περιθώριο κέρδους των τραπεζών τον Δεκέμβριο
Αυξήθηκε το επιτοκιακό περιθώριο (κέρδους) των ελληνικών τραπεζών τον Δεκέμβριο στο 4,53% από 4,34% τον Νοέμβριο καθώς τα επιτόκια καταθέσεων σημείωσαν περαιτέρω μείωση ενώ των χορηγήσεων αυξήθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο επιτόκιο καταθέσεων μειώθηκε οριακά στο 0,56% από 0,58% τον προηγούμενο μήνα ενώ των χορηγήσεων αυξήθηκε στο 5,09% από 4,92% αντιστοίχως.

Tο μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15% και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,19%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε, επίσης, σχεδόν αμετάβλητο στο 1,02%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,61%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο (1) επιτόκιο αυξήθηκε κατά 73 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,89%.

Tα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και των επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 6,05% και 7,48% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου (1) επιτοκίου παρουσίασε αύξηση κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,21%.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης στο 5,91%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 5,09% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 5,19%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,69%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ