ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητα τα κριτήρια χορήγησης δανείων

ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητα τα κριτήρια χορήγησης δανείων
Το δ΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή της ανακοίνωση, οι τράπεζες πιστεύουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

Σε αντίθεση με τα κριτήρια χορήγησης, οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ έγιναν ελαφρώς πιο αυστηροί κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του ιδίου έτους.

Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ ήταν ελαφρά μειωμένη κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015 (βλ. Διάγραμμα 2), σε αντίθεση με τις θετικές προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η μείωση αυτή οφείλεται στις μειωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για αγορές παγίων. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να ανακάμψει κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το δ΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015 (βλ. Διάγραμμα 1). Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο τρίμηνο υπήρχε η προσδοκία ότι τα κριτήρια θα καθίσταντο κάπως πιο αυστηρά στην περίπτωση των καταναλωτικών δανείων. Τα κριτήρια για όλα τα δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων το δ΄ τρίμηνο του 2015.

Η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκε (βλ. Διάγραμμα 2) κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

Διάγραμμα 1:Πιστοδοτικά Κριτήρια (μέσος όρος)

Διάγραμμα 2:Ζήτηση (μέσος όρος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ