Attica Bank: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

Attica Bank: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
Mε την ευκαιρία της εισαγωγής των 2.270.026.033 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, o Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Γαμβρίλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, κήρυξαν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2016.

O κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος εκ μέρους της Διοίκησης της Attica Bank, τόνισε:

«Το 2015 υπήρξε μια πολύ αποφασιστική και δύσκολη χρονιά για την Τράπεζά μας. Ήταν όμως εν τέλει και ιδιαίτερα επιτυχημένη αφού καταφέραμε να ξεπεράσουμε σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, σημαντικές προκλήσεις και προβλήματα.

Η αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη του βασικού και σημαντικού μέρους του δυσμενούς σεναρίου, μέσω της άντλησης 681 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό για τα διεθνή δεδομένα 22,6%.
Η αναμφισβήτητη αυτή επιτυχία, αποτελεί το επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας που καταβλήθηκε αλλά και της εμπιστοσύνης των παλαιών και νέων μετόχων μας, στις δυνατότητες και προοπτικές της Τράπεζάς μας.

Η νέα ισχυρή μετοχική μας βάση αποτελεί επιπλέον, πολύτιμο σύμμαχο για την ανάπτυξη μας τα επόμενα έτη.

Το 2016 θα είναι μια επίσης κρίσιμη χρονιά. Η αρνητική πορεία των διεθνών αγορών από την αρχή του έτους έχει επιβαρύνει σημαντικά το κλίμα και ανέδειξε τις ανισορροπίες που υποβόσκουν στην παγκόσμια οικονομία καθώς και την αναγκαιότητα προσαρμογών. Σε αυτό το περιβάλλον, η ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στους μετόχους μας, είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Απαιτούνται από πλευράς μας συνεχείς δράσεις για την κεφαλαιακή μας θωράκιση και σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις, οι οποίες θα προσδιορίσουν ουσιωδώς την πορεία της Τράπεζας μας στο μέλλον.

Σημείο εκκίνησης για τους νέους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς μας, αποτελεί η αύξηση των μεγεθών μας και η γρήγορη επαναφορά στην κερδοφορία. Σε αυτό το σκοπό θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας. Επιδιώκουμε άμεση ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας με έμφαση στην καινοτομία και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων μας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων μας. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των λειτουργιών μας, επενδύοντας στους ανθρώπους και στα συστήματά μας. Παραμένουμε επίσης έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για συνεργασίες, σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στην ανάπτυξη των σχέσεων μας με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Σε αυτό το πεδίο, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάνει αξιοσημείωτα βήματα προόδου τα οποία και θα επιταχυνθούν.

Η στρατηγική μας σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη γρήγορη άρση των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων και τη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, θα οδηγήσει γρήγορα στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας μας, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στη μείωση του κόστους των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων, καθώς και στον έλεγχο του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών.

Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στα επόμενα έτη, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του.
Με την αποφασιστικότητα, το σχεδιασμό μας και την αποτελεσματικότητα μας θα σηματοδοτήσουμε μια νέα πετυχημένη πορεία.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ