Την πώληση της Finansbank ενέκρινε η γενική συνέλευση μετόχων της ΕΤΕ

Την πώληση της Finansbank ενέκρινε η γενική συνέλευση μετόχων της ΕΤΕ
Τη συναλλαγή πώλησης της κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρίες Finansbank και Finans Leasing ενέκρινε σήμερα η γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2015, η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία πώλησης της κεφαλαιακής της αυτής συμμετοχής στην Qatar National Bank, με το ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται σε 3.5 δισ. ευρώ αποτελούμενο από την καταβολή του τιμήματος των 2.75 δισ. ευρώ για την απόκτηση του πακέτου μετοχών, και 900 εκατ.δολαρίων για την αποπληρωμή των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που είχε δώσει η ΕΤΕ στην Finansbank.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη, σε ομιλία της στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Με τη συμφωνία αυτή μπορεί να τερματίζεται η σχεδόν 10ετής επιτυχής παρουσία της Τράπεζας μας στην Τουρκία, ανοίγει όμως μια νέα σελίδα για τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα, καθώς τόσο η κεφαλαιακή ενίσχυση όσο και η ρευστότητα που θα επέλθουν από τη συναλλαγή, θα συμβάλουν καταλυτικά στο να ενδυναμώσουν περαιτέρω την Εθνική Τράπεζα".

Πιο συγκεκριμένα, είπε η κ.Κατσέλη, αναμένεται να αποπληρωθεί η κρατική ενίσχυση ύψους 2 δισ. ευρώ που έλαβε η Εθνική Τράπεζα, να αποπληρωθούν τα ομόλογα του Πυλώνα ΙΙ και να μειωθεί επιπλέον η έκθεση της Τράπεζας στον μηχανισμό στήριξης ELA, μειώνοντας σημαντικά τα έξοδα χρηματοδότησής.

Η πώληση της Finansbank επιβεβαιώνει, με τρόπο πέραν κάθε αμφισβήτησης, την βούληση της Διοίκησης της Εθνικής όχι μόνο να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας αλλά και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαιά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Πρόθεσή μας να διαδραματίσει η Εθνική Τράπεζα ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας, στην υποστήριξη του αναπτυξιακού μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης της χώρας και στην κοινωνική συνοχή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η Εθνική Τράπεζα θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας. Σύμφωνα με την εκτιμωμένη επίδραση από την πώληση της Finansbank, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξάνεται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 24,6%. Επίσης, είναι σημαντικό ότι ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, βελτιώνεται στο 96% σε επίπεδο Ομίλου, σηματοδοτώντας τη δυνατότητα της Τράπεζας να διοχετεύσει νέα ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, πρόσθεσε.

Η κ. Κατσέλη είπε ότι στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα της διοίκησης αλλά και όλων των στελεχών είναι η αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής μας, που είναι:

Πρώτον, η χρηματοδότηση υγιών επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε κλάδους με καινοτόμο και εξαγωγικό προσανατολισμό, που αξιοποιούν και διευρύνουν τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα που ως χώρα διαθέτουμε, από τη ναυτιλία και τον τουρισμό, έως την ενέργεια, τον αγροτοδιατροφικό τομέα και τις νέες τεχνολογίες.Με χρηματοοικονομική υποστήριξη παραγωγικών αλυσίδων αξίας, στον αγροτοδιατροφικό τομέα, τη ναυτιλία και σε άλλους τομείς. Προτεραιότητα η χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη προώθηση συνεργειών, τη διευκόλυνση πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησής τους για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Δεύτερον, η αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα Ελλάδος, για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου, καθώς και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Φιλοδοξούμε ο Όμιλος της Εθνικής να αποτελεί πρότυπο χρηστής διοίκησης και διακυβέρνησης, προς όφελος των μετόχων, των καταθετών - πελατών της και των εργαζομένων της.

Τρίτον, η οικοδόμηση μιας νέας εταιρικής σχέσης εμπιστοσύνης με τους Μετόχους, τους Πελάτες και την Κοινωνία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι μια επένδυση κρίνεται από όλες τις φάσεις της: την εξαγορά, την περίοδο διακράτησης και την έξοδο από την επένδυση.

Η απόκτηση της Finans εδραίωσε την Εθνική ως έναν από τους σημαντικότερους ομίλους στα Βαλκάνια, και ως τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο διακράτησης της επένδυσης η Εθνική ωφελήθηκε από ισχυρή κερδοφορία.

Στο σύνολό του, είπε ο κ.Φραγκιαδάκης, ο όμιλος κέρδισε πάνω από 7 δισ Τουρκικές λίρες από το 2008, και αν κανείς αναλογιστεί την μειωμένη κερδοφορία στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, αποτέλεσε ξεκάθαρο πλεονέκτημα για την Εθνική. Η έξοδος από την επένδυση καθιστά την Εθνική την τράπεζα με τον υψηλότερο κεφαλαιακό δείκτη στην αγορά. Και η έξοδος θα κριθεί όχι από το παρελθόν, αλλά από τις δυνατότητες που αποκτούμε στην παρούσα φάση και στο μέλλον.

Μετά την πώληση η Εθνική θα έχει ύψος κεφαλαιακών δεικτών χωρίς προηγούμενο στην τραπεζική αγορά μας, έτσι θα μπορεί να είναι αυτή που θα πρωτοστατήσει στην υποστήριξη της εγχώριας οικονομίας, που αυτή τη στιγμή νομίζω πως είναι το κύριο μέλημα της χώρας είπε μεταξύ άλλων ο κ.Φραγκιαδάκης.

Επίσης είπε ότι, θα επωφεληθεί άμεσα από την δυνατότητα αποπληρωμής των CoCos , το οποίο θα μειώσει τα χρηματοδοτικά κόστη της Εθνικής σημαντικά, πάνω από Euro150 εκατ. ετησίως ενώ τίθεται και το γενικότερο θέμα της μείωσης της κρατικής βοήθειας που θα επιτευχθεί με την έξοδο από την Finans.

Τρίτο όφελος είπε ο διευθύνων σύμβουλος είναι η διευκόλυνση αποπληρωμής των υψηλού κόστους των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ (ομόλογα με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου που εισφέρονται σαν ενέχυρο στο Ευρωσύστημα για άντληση ρευστότητας) και η μείωση της χρηματοδότησης μέσω ELA, με άμεσο όφελος περί των Euro100εκατ ετησίως.

H Εθνική είναι ήδη η Τράπεζα με την μικρότερη εξάρτηση από το Ευρωσύστημα, η πλήρης απεμπλοκή θα επιτευχθεί άμεσα και ευκολότερα, δημιουργώντας επιπλέον όφελος τόσο στην τράπεζα όσο και στους μετόχους μας.

Ο κ. Φραγκιαδάκης είπε ότι τώρα που η χώρα έχει ανάγκη από ρευστότητα, είναι προτιμότερο τα κεφάλαια της Εθνικής να διοχετεύονται εκεί που είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την έξοδο της χώρας από την ύφεση.

Η εικόνα της Εθνικής και της Finansbank την περίοδο της εξαγοράς, και η εικόνα τους και τα μεγέθη τους σήμερα είναι τελείως διαφορετικά. Η αποεπένδυση από την Finans στην παρούσα φάση δύναται να προσφέρει εξίσου σημαντικά οφέλη με όσα αποκομίσαμε τον προηγούμενο καιρό, κοιτώντας την κάθε περίοδο σχετικά και αναλογικά. Έχουμε μπροστά μας έναν μακρύ δρόμο να διανύσουμε και σκοπεύουμε να το κάνουμε με επιτυχία. Βρισκόμαστε με αυτή την πώληση στην πλεονεκτική - σε εισαγωγικά - θέση, να είμαστε εξοπλισμένοι με κεφάλαια και ρευστότητα τέτοιου ύψους που μας δίνουν την δυνατότητα να σκεφτούμε, να χαράξουμε αλλά και να πραγματοποιήσουμε την στρατηγική μας, σε μία συγκυρία που αυτό, αποτελεί ξεκάθαρα διαφοροποιό στοιχείο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εμάς.

Τα κεφάλαια και η ρευστότητά μας, μας επιτρέπουν να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις αλλά και να μην αποκλίνουμε από τους διαχρονικούς μας στόχους. Μέσω της ισχυροποιημένης θέσης μας, στρεφόμαστε στην δραστική αντιμετώπιση του χαρτοφυλακίου μας σε καθυστέρηση, με πρώτο γνώμονα το συμφέρον των καταθετών και των μετόχων μας, για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου μας. Βρίσκουμε λύσεις για τους πελάτες μας που θέλουν να πληρώσουν αλλά αδυνατούν να το κάνουν, και προωθούμε την εμπέδωση της φιλοσοφίας πληρωμών. Οι πρόσφατες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με περαιτέρω βελτιώσεις, θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερες και πιο μακροχρόνιες λύσεις, τόνισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ