Χαλαρώνουν τα capital controls: Δείτε τι αλλάζει

Χαλαρώνουν τα capital controls: Δείτε τι αλλάζει
Την περαιτέρω χαλάρωση των capital controls δρομολογεί η κυβέρνηση κυρίως σε ότι αφορά ορισμένες συναλλαγές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, αλλά και για συγκεκριμένες τραπεζικές εργασίες ιδιωτών.

Ειδικότερα, η νέα υπουργική απόφαση θέλει το ημερίσιο όριο για μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πελάτη να αυξάνεται από τις 150.000 στις 250.000.

Παράλληλα ανεβαίνει και το όριο για συναλλαγές με το εξωτερικόαπό τα 10.000 στα 20.000 ευρώ την ημέρα, ενώ παράλληλα διευρύνεται από τα 308 στα 352,4 εκατ. ευρώ το εβδομαδιαίο όριο για τις τράπεζες με βάση το οποίο οι υποεπιτροπές που έχουν συσταθεί, μπορούν να εγκρίνουν αιτήματα επιχειρήσεων ή επαγγελματιών.

Οπως αναφέρει η Καθημερινή η απόφαση προβλέπει:

• Την αύξηση του ορίου από τις 150.000 στα 250.000 ανά πελάτη την ημέρα, βάσει του οποίου επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό, μπορούν να αιτούνται μεταφορές κεφαλαίων.

• Την αύξηση του εβδομαδιαίου ορίου για το πιστωτικό σύστημα συνολικά και ανά τράπεζα ξεχωριστά, βάσει του οποίου οι ειδικές επιτροπές που έχουν συσταθεί θα εγκρίνουν αιτήματα πελατών. Το νέο όριο διαμορφώνεται από τα 70 στα 80 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ συνολικά για όλο το σύστημα το νέο όριο διαμορφώνεται από τα 308 στα 352,4 εκατ. ευρώ.

• Την αύξηση του ορίου από τα 10.000 στα 20.000 βάσει του οποίου δεν απαιτείται η εξέταση της ιστορικότητας των στοιχείων του πελάτη για την έγκριση αιτήματος για μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι έως τα 5.000 ευρώ οι εγκρίσεις των αιτημάτων γίνονται απευθείας από το κατάστημα, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση της υποεπιτροπής. Το όριο των 5.000 ευρώ δεν μεταβάλλεται.

• Την αλλαγή της περιόδου που εξετάζεται για την ιστορικότητα των στοιχείων, η οποία θα είναι πλέον το δωδεκάμηνο, από την 1η Ιουλίου του 2014 έως τις 30 Ιουνίου του 2015. Ετσι οι υποεπιτροπές θα μπορούν να εγκρίνουν αιτήματα για μεταφορές κεφαλαίων άνω των 20.000 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη τον μήνα με τη μεγαλύτερη κίνηση, προσαυξημένη κατά 40% αντί του 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

• Τη διεύρυνση του χρονικού περιθωρίου βάσει του οποίου ισχύει η εκταμίευση της εγκεκριμένης συναλλαγής από τις 7 εργάσιμες ημέρες που ίσχυε μέχρι σήμερα στις 12 εργάσιμες μέρες.

Τα νέα όρια εκτιμάται ότι θα διευκολύνουν περαιτέρω τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με πελάτες του εξωτερικού και έρχονται σε συνέχεια των διευκολύνσεων που δόθηκαν κυρίως για τα φυσικά πρόσωπα την προηγούμενη εβδομάδα για τη δυνατότητα πρόωρης πληρωμής δανείου, που καθίσταται πλέον δυνατή εφόσον πρόκειται για χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό ή χρήματα που προορίζονται για την αγοραπωλησία ακινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη σχετική απόφαση επιτρέπεται πλέον η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου:

• με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό,

• μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση και υπό την προϋπόθεση Kότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και

• με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ