Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank

Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK με υπερκάλυψη σε μετρητά, όχι μόνο του βασικού σεναρίου της, αλλά και ενός σημαντικού τμήματος του δυσμενούς σεναρίου.


Πλέον η ATTICA BANK με νέα κεφάλαια που ανέρχονται σε €681 εκ., διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, που διαμορφώνεται στα επίπεδα του 23%.

Παραμένει επίσης η μόνη εισηγμένη Τράπεζα που κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει επιτυχώς ανακεφαλαιοποιηθεί, αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια από το εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ συνεχίζει να παραμένει αυτόνομη και ανεξάρτητη.

Η Attica Bank, κεφαλαιακά θωρακισμένη, με σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα επόμενα έτη, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στους μετόχους της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ