Πώς θα προστατεύσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό από την κατάσχεση

Πώς θα προστατεύσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό από την κατάσχεση
Αργά χθες το βράδυ, το υπουργείο Οικονομικών έσπειρε μεγάλες δόσεις ανησυχίας σε όσους έχουν οφειλές στην εφορία. Ουσιαστικά, προειδοποίησε τους οφειλέτες για το επερχόμενο κύμα κατασχέσεων ακόμη και από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Με δεδομένη την επιβολή των capital controls, οι καταθέσεις σας είναι «εκτεθειμένες» στις ορέξεις της εφορίας. Ένας δρόμος σας μένει: να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Οικονομικών και να προστατέψετε μια κατάθεση τουλάχιστον για το ποσό των 1250 ευρώ που προστατεύει ο νόμος. Πώς θα το κάνετε; Το fpress.gr σας δίνει όλες τις οδηγίες τις οποίες καλό θα είναι να ακολουθήσετε το συντομότερο δυνατόν.

1. Καταρχήν το link:

https://www1.gsis.gr/webtax/accountdecl/year2014/accountdecl/index.jsp.

2. Η πρόσβαση θα γίνει με τους κωδικούς του Taxis. Αφού συνδεθείτε θα ακολουθήσετε τις οδηγίες:

Με το που θα πληκτρολογήσει κάποιους τους κωδικούς, βγαίνει το μήνυμα του καλωσορίσματος: «Καλώς ήλθατε στη νέα υπηρεσία δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού βάσει του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014). Προσοχή : Το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης/δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες, μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για την πλήρη εφαρμογή των ειδικότερα οριζόμενων στην ΠΟΛ 1182/2014 (ΦΕΚ Β 2025). H ισχύς του άρχεται από την επομένη ημέρα προσκόμισής του στο πιστωτικό ίδρυμα.

3. Για να φτάσουμε στο σημείο να τυπώσουμε τη βεβαίωση που αναφέρεται στο βήμα 2, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το IBAN του τραπεζικού μας λογαριασμού και να κάνουμε μια από τις ακόλουθες δύο επιλογές:

• Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο ανωτέρω λογαριασμός μου αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Ή…

• Δηλώνω υπεύθυνα τον ανωτέρω λογαριασμό μου ως μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό, δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και δεν διαθέτω ατομικό ή κοινό λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων.

4. Μόλις γίνει η τελική επιλογή θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Έχετε δηλώσει τον λογαριασμό GRxxxxxxxxxxxxxxx ως μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό βάσει του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7.4.2014). Αριθμός πρωτοκόλλου: xxxx» Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης η οποία θα πρέπει να πάει στην τράπεζα. Η βεβαίωση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, αριθμός λογαριασμού, τόκος κατοικίας, ημερομηνία δήλωσης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ.

Θα δείτε και το ακόλουθο μήνυμα: «Η δήλωση των ανωτέρω επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α'75). Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου δηλώνω ότι ο ανωτέρω λογαριασμός μου αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα»