Αλλαγή στο νόμο για τα κόκκινα δάνεια - Ποιος θα καθορίζει την αξία του ακινήτου

Αλλαγή στο νόμο για τα κόκκινα δάνεια - Ποιος θα καθορίζει την αξία του ακινήτου
Νέα αλλαγή για τα κόκκινα δάνεια επήλθε με τον νέο νόμο. Ποια είναι αυτή; Από εδώ και στο εξής η αξία του ακινήτου δεν θα καθορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές όπως προέβλεπε αρχικά το νομοσχέδιο.

Αλλά η Τράπεζας της Ελλάδος θα καθορίζει την αξία του ακινήτου με κριτήρια που θα καθορίσει σε ένα μήνα από τώρα.

Αυτή είναι μια από τις συνολικά πολλές νομοτεχνικές βελτιώσεις για τις διατάξεις σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό και το οποίο περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο και που ψηφίστηκε χθες.

Επίσης με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος θα ορίζεται όχι μόνο η διαδικασία και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, αλλά θα προσδιορίζεται και το ποσό το οποίο θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστική εκτέλεσης, καθώς και τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών.

Παράλληλα προβλέπεται ότι με την ισχύουσα διάταξη και όχι με το νέο πλαίσιο που θα εφαρμοστεί από 1ης Ιανουαρίου του 2016, θα εξεταστούν οι εκκρεμείς υποθέσεις και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν από δανειολήπτες έως το τέλος του έτους στον υπάρχον Νόμο Κατσέλη ενώ ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεση τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή δεν θα εισπράξουν χαμηλότερο τίμημα από την εμπορική αξία, εκτός και αν συναινέσουν σε χαμηλότερο ποσό.