ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α' εξάμηνο του 2015

ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α' εξάμηνο του 2015
Αύξηση των ταξιδιωτικού ισοζυγίου στα 3.205 εκατ. ευρώ σημειώθηκε το α' εξάμηνο του 2015 έναντι τις αντίστοιχης περσινής περιόδου σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 ανήλθε στα 3.205 εκατ. ευρώ, έναντι 2.842 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,8%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 360 εκατ. ευρώ ή 9,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014 και στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 3 εκατ. ευρώ ή 0,3%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2015 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014 ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 18,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 43 ευρώ ή 7,9% και διαμορφώθηκε στα 499 ευρώ.

Αναλυτικά, αύξηση κατά 2,6% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος-Ιούνιος 2015: 74 ευρώ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2014: 72 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 6,8 διανυκτερεύσεις, σημειώνοντας μείωση κατά 10,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική αύξηση των αφίξεων από ορισμένες χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και όμορες χώρες, οι οποίες εμφανίζουν μικρότερη από το μέσο όρο μέση διάρκεια παραμονής και δαπάνη ανά διανυκτέρευση.

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2015 αυξήθηκε κατά 6,7% και διαμορφώθηκε στις 56.639 χιλ. διανυκτερεύσεις.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2015 διαμορφώθηκαν στα 4.171 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 19,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.655 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 63,7% του συνόλου των εισπράξεων, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στα 1.381 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,0%.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.638 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,5%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.017 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 26,3%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 22,2% και διαμορφώθηκαν στα 675 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 21,3% και διαμορφώθηκαν στα 319 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 634 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,8%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 64,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 126 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 46,7% και διαμορφώθηκαν στα 338 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 92,0% τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2015, έναντι 91,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιανουάριος-Ιούνιος 2015: 78,0%, Ιανουάριος-Ιούνιος 2014: 78,7%), ενώ τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 5,1% του συνόλου και παρουσιάζουν αύξηση στις εισπράξεις τους κατά 13,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η αύξηση κατά 9,9% των εισπράξεων από ταξίδια για προσωπικούς λόγους οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τα ταξίδια αναψυχής κατά 256 εκατ. ευρώ ή 8,5%. Επίσης, αύξηση κατά 65,1% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους παρουσίασαν αύξηση κατά 4,7%, μειώνοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2015: 8,0%, Ιανουάριος-Ιούνιος 2014: 8,4%).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2015 αυξήθηκε κατά 18,8% και διαμορφώθηκε στις 8.368 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.041 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 58,6%, και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 31,9%.

Την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 32,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση κατά 51,3% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 2.440 χιλ. ταξιδιώτες, και δευτερευόντως στην αύξηση κατά 17,8% των αφίξεων ταξιδιωτών από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 2.460 χιλ. ταξιδιώτες.

Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν αύξηση κατά 4,0% και διαμορφώθηκαν στις 2.666 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 23,5% και 12,5% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία αντιστοίχως. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 18,0% και διαμορφώθηκαν στις 821 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 60,6% και διαμορφώθηκαν στις 151 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 41,6% και διαμορφώθηκαν στις 287 χιλ. ταξιδιώτες.

Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 56.639 χιλ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2015, έναντι 53.089 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,7%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 17,6% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ-28, καθώς οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 14,0%.

Η αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ-28 είναι αποτέλεσμα της αύξησης κατά 28,8% των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ και της αύξησης κατά 10,9% των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Αύξηση παρουσιάζουν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία, κατά 17,0%, και από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 10,4% και 19,9% αντίστοιχα. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία κατά 60,5%, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 31,3%.

Κρουαζιέρες

H Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων. Ακολουθώντας την παγιωμένη πλέον μεθοδολογία, για τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2015 συλλέχθηκαν λεπτομερή στοιχεία από 16 ελληνικούς λιμένες, τα οποία κάλυψαν το 84,4% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα.

Τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2015 καταγράφηκαν 1.490 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014: 1.289 αφίξεις), με 1.626 χιλ. εξόδους επιβατών έναντι 1.599 χιλ. εξόδων επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία που προέρχονται από τη συμπληρωματική έρευνα κρουαζιέρας δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η κατανομή των ταξιδιωτών ανά εθνικότητα. Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 91,6% των επισκεπτών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 1,9 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, όσες και τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2014.

Τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2015, οι συνολικές εισπράξεις από ταξιδιώτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και ανήλθαν στα 154,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονταν στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούσαν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 135,3 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα.

Οι συνολικοί επισκέπτες κρουαζιέρας για την επισκοπούμενη περίοδο εκτιμώνται σε 843 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ οι συνολικές διανυκτερεύσεις που πραγματοποίησαν αυτοί οι επισκέπτες εκτός κρουαζιερόπλοιων εκτιμώνται σε 1.212 χιλ., μειωμένες κατά 5,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι η αύξηση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και των επισκεπτών επηρέασε θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από κρουαζιέρα, παρόλο που οι διανυκτερεύσεις εκτός κρουαζιερόπλοιου παρουσίασαν πτωτική τάση.