Πώς οι τράπεζες θα γίνουν «συνέταιροι» σε χιλιάδες επιχειρήσεις

Πώς οι τράπεζες θα γίνουν «συνέταιροι» σε χιλιάδες επιχειρήσεις
Με το ύψος των επιχειρηματικών δανείων να ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων το ένα στα τρία να είναι ήδη «κόκκινο», αρχίζει η μακρά διαδικασία ρύθμισής τους. Ο κατάλογος των λύσεων περιλαμβάνει από διαπραγματεύσεις μέχρι εκποιήσεις ακίνητης περιουσίας ενώ έντονες είναι οι διεργασίες για «μετοχοποιήσεις» υφιστάμενων οφειλών.

Της Έφης Καραγεώργου.

Μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσουν οι στοχευμένες ρυθμίσεις των «κόκκινων» μικρομεσαίων επιχειρηματικών δάνειων, που υπολογίζονται σε περισσότερα από 300 χιλιάδες δάνεια.Μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες –που καθυστερούν και λόγω της δεύτερης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης- για τις «ειδικές μονάδες διαχείρισης» των καθυστερούμενων δανείων που συστήνουν οι τράπεζες.Ο στόχος των μονάδων αυτών, είναι οι ρυθμίσεις να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρόνο. Μάλιστα τα εξειδικευμένα στελέχη που θα τις επανδρώσουν, θα προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις σε κάθε επιχειρηματία, ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται, τον τζίρο του, το πόσο εξωστρεφής είναι η επιχείρηση, τι δυνατότητες συνεργασίας έχει με άλλες ομοειδείς εταιρείες. Οι λύσεις θα είναι έτσι «μονταρισμένες» ώστε να είναι αποδοτικές σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Διότι δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις στην πράξη αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, και τα δάνεια που ρυθμίζονταν «έσκαγαν» εκ νέου σε διάστημα 6 μηνών.

Το πρώτο πράγμα που θα κάνουν οι τράπεζες είναι να προχωρήσουν στο διαχωρισμό των επιχειρηματικών δανείων. Θα τα κατατάξουν δηλαδή σε κατηγορίες, ανάλογα με ποια πληρώνονται με μικρή καθυστέρηση και ποια έχουν βγει στο «κόκκινο» και ταυτόχρονα θα ζητήσουν επικαιροποιημένα στοιχεία της εταιρείας, προκειμένου να ελέγξουν τις προοπτικές της.Για τις επιχειρήσεις εκείνες που τα στοιχεία τους δείχνουν ότι αν και πλήττονται από την κρίση, έχουν δυνατότητες ανάπτυξης, θα γίνεται πραγματική αναδιάρθρωση του δανείου, βάσει ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο θα καταρτίζεται από τα εξειδικευμένα στελέχη της τράπεζας σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης. Και οι λύσεις θα έχουν στόχευση.

Θα προτείνεται για παράδειγμα η συγχώνευση ομοειδών επιχειρήσεων (πχ ιχθυοκαλλιέργειες), ή θα ζητείται από τους επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ή να αναζητήσουν κάποιο στρατηγικό εταίρο (για παράδειγμα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα να ενταχθούν κάτω από ένα ισχυρό brandname που θα τους εξασφαλίσει πελατεία).

Στις περιπτώσεις αυτές η αναδιάρθρωση των δανείων πρέπει να συνδυάζεται και με νέο χρήμα το οποίο θα μπορούσε να βάλει η τράπεζα και να αποκτήσει μέρος των μετοχών της εταιρείας, ή ένα Private Equity Fund ή κάποια άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο. Η τράπεζα θα παίρνει μετοχές και σε περίπτωση επιτυχίας, η απόδοση των κεφαλαίων που τοποθέτησε η τράπεζα θα είναι σημαντική, ενώ παράλληλα θα έχει επιβιώσει η επιχείρηση.

Επιπλέον, η τράπεζα θα μπορεί να μετοχοποιεί ένα παλιό δάνειο ή μέρος αυτού και έτσι η επιχείρηση θα απαλλάσσεται από την πληρωμή υπέρογκων τόκων και κεφαλαίου.

Για τα επιχειρηματικά δάνεια που είναι στο «κόκκινο», όμως οι επιχειρηματίες αν και έχουν περιουσιακά στοιχεία ή καταθέσεις, δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, η τράπεζα θα ακολουθεί άλλη οδό. Αρχικά θα ζητά, από τους επιχειρηματίες να συμβάλουν και οι ίδιοι στη διάσωση των επιχειρήσεων τους. Εάν δεν το κάνουν, η τράπεζα θα προχωρά σε κατάσχεση των ακινήτων, ακόμα και σε διαχειριστικό έλεγχο της διοίκησης της επιχείρησης.

Τέλος για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια που δεν μπορούν να ανακτηθούν, υπάρχουν όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις, η μόνη λύση είναι ο πλειστηριασμός των ακινήτων που έχουν προσημειωθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ