Πώς κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι σου ακόμη και αν δεν χρωστάς

Πώς κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι σου ακόμη και αν δεν χρωστάς
Δεν είναι παραπλανητικός τίτλος με στόχο την προσέλκυση επισκέψεων. Είναι η πραγματικότητα. Δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βοήθησαν τα προηγούμενα χρόνια φίλους και συγγενείς προκειμένου να εκταμιεύσουν ένα δάνειο. Οι ίδιοι δεν δανείστηκαν ούτε ευρώ. Τώρα όμως, διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο με αυτόν που πήρε το δάνειο. Διαβάστε αναλυτικά τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί  

Της Έφης Καραγεώργου.

Όσοι είστε εγγυητές σε δάνεια που έχουν «κοκκινίσει» κινδυνεύετε να χάσετε το σπίτι σας αν δεν κινηθείτε εγκαίρως.Ο νέος νόμος 4224/2013 προστατεύει την κύρια κατοικία του δανειολήπτη από το ενδεχόμενο πλειστηριασμού, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης πληρεί τα συγκεκριμένα κριτήρια που εισάγει ο νόμος.

Τι ισχύει λοιπόν για τον εγγυητή;

Αν ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, και εφόσον προστατεύεται το ακίνητο του, τότε απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές του πρωτοφειλέτη.

Αν όμως δεν πληροί τα κριτήρια να ενταχθεί στη ρύθμιση, τότε ο εγγυητήςκινδυνεύει να χάσει την περιουσία του.

Όπως είναι γνωστό οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν αιτήματα δανειοληπτών για υπαγωγή στο νόμο 4224, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, καθώς δόθηκε παράταση 1 μήνα. Οι δανειολήπτες προστατεύονται μέχρι το τέλος του έτους από την απειλή πλειστηριασμού.

Τα σημεία που πρέπει να γνωρίζετε είναι τα εξής:

· Βάσει των νέων διατάξεων προστατεύεται μόνο η κύρια οικία του δανειολήπτη. Αν έχετε λοιπόν εκτός από την κύρια κατοικία και ένα εξοχικό, ακόμα και έχετε όλες τις προϋποθέσεις μπορείτε να «σώσετε» μόνο την κύρια κατοικία σας. Το εξοχικό μπορεί να βγει στο σφυρί.

· Να θυμάστε πως ο νόμος Κατσέλη ισχύει, και είναι η πιο σωστή λύση για όποιους πληρούν τις προϋποθέσεις καθώς οδηγεί ακόμα και σε διαγραφή οφειλών.

· Για να προστατεύσετε την κύρια κατοικία σας, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με την τράπεζα και να υποβάλετε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχετε τις προϋποθέσεις προστασίας.

· Στην περίπτωση που έχετε οφειλές σε περισσότερες από μία τράπεζες, θα πρέπει να καταθέσετε αιτήσεις σε όλες (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

· Ανάλογα τώρα με το ύψος των εισοδημάτων σας, θα σας βγει μία μηνιαία δόση. Αν έχετε περισσότερες της μίας οφειλές η δόση θα καταμεριστεί αναλογικά σε όλους τους πιστωτές.

· Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή ορίζεται στο 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Για παράδειγμα, για ετήσιο εισόδημα €10.000 ευρώ, δηλαδή €830 το μήνα, η δόση του δανείου θα διαμορφώνεται στα €83 το μήνα.

· Οι διατάξεις του νόμου ισχύουν και για εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να καταβάλλουν το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

· Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η τράπεζα μπορεί να εγγράψει προσημείωση υποθήκης στο σπίτι σας, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση σας.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι €35.000.

γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με €270.000. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ