Φυσάει και το γιαούρτι το ΤΧΣ, μετά την παραίτηση Μπερούτσου

Φυσάει και το γιαούρτι το ΤΧΣ, μετά την παραίτηση Μπερούτσου
Την γνωστη παροιμία, "όταν καείς στο χυλό φυσάς και το γιαούρτι" θυμίζει η ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) για την πρόσληψη νέου μέλους στο Δ.Σ. του Ταμείου  μετά την παραίτηση Μπερούτσου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα προσόντα που απαιτούνται για την ανάληψη της θέσης πέραν των κλασικών, σπουδών εμπειρίας κλπ., απαιτείται να μην υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, όπως είναι το ιδιωτικό ή προσωπικό οικονομικό ή μη συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Η φημολογία με την εμπλοκή του Σόρος φαίνεται ότι έπαιξε το ρόλο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Έως την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013, θα πρέπει να υποβληθεί η εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση ενός μέλους του Γενικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Διευθυντή) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Απαραίτητα προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
• Eκπαίδευση: Πανεπιστημιακός τίτλος, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. Υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους Ορκωτού Λογιστή ή Δικηγόρου είναι επίσης αποδεκτοί
• Γλώσσες: Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Γνωστικό Αντικείμενο: Το νέο μέλος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί μεταξύ προσωπικοτήτων με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικό. Σχετική εμπειρία σε θέση Διοικητικού Συμβουλίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν ευρεία οπτική σε επιχειρησιακά, να έχουν επιδείξει άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι και να έχουν ικανότητα επιρροής. Η παράσταση στις συναντήσεις του Γενικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη.
• Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, όπως είναι το ιδιωτικό ή προσωπικό οικονομικό ή μη συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 Ν. 3864/2010, θα πρέπει να αναφερθεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το νέο μέλος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί από μια ειδική επιτροπή (την «Επιτροπή Επιλογής»), ενώ ο διορισμός του θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ