Αποχωρούν 1100 από την Eurobank

Αποχωρούν 1100 από την Eurobank
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Eurobank στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή περί τους 1.100 εργαζομένους, με τη μείωση του μισθολογικού κόστους να εκτιμάται σε άνω των 55 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοίκηση της τράπεζας, επιτεύχθηκε ισορροπημένη κατανομή των εργαζομένων που έκαναν χρήση του προγράμματος, μεταξύ του δικτύου και των διοικητικών υπηρεσιών. Η κατανομή αυτή βοηθά την αναδιάρθρωση και επιτρέπει την επίτευξη των συνεργειών στο πλαίσιο και των συγχωνεύσεων με το νέο ΤΤ και την Proton Bank. Ειδικότερα διευκολύνεται:

• Ο περιορισμός του κόστους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της Eurobank

• Η ομαλή απορρόφηση του διοικητικού προσωπικού του νέου Τ.Τ. και της Proton Όπως είναι γνωστό, το δίκτυο του Τ.Τ. διατηρεί την αυτόνομη λειτουργία στην εξυπηρέτηση των πελατών του βάσει της στρατηγικής που έχει αποφασισθεί.

Μέσω της ενοποίησης κεντρικών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων του νέου ΤΤ και της Proton Bank, πέραν της αποτελεσματικότερης λειτουργίας, επιτυγχάνονται σημαντικές συνέργειες. Οι συνολικές συνέργειες από τη συγχώνευση του νέου ΤΤ και της Proton υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια ετησίως. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας, με έμφαση στην ανάδειξη των συνεργειών στις σχέσεις με τους πελάτες.

Εχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank κατά 2 δις ευρώ περίπου, με στόχο την ομαλή και επιτυχή επιστροφή της Τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα, με εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και με προφανή οφέλη για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση του κεφαλαιακού δείκτη της Τράπεζας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ