Πειραιώς:Με 10,34% το Baupost εάν ασκήσει τα warrants

Πειραιώς:Με 10,34% το Baupost εάν ασκήσει τα warrants
 Στο 10% θα διαμορφωθεί το ποσοστό του Baupost στην τρ. Πειραιώς εφόσον ασκηθούν τα warrants.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα "κατόπιν της από 08.11.2013 σχετικής γνωστοποιήσεως του Seth A. Klarman, The Baupost Group, L.L.C., από 30.10.2013, κατέχει (έμμεσα) 16.580.037 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (0,33% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας) και τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants), οι οποίοι, εφόσον ασκηθούν πλήρως, αντιστοιχούν σε 507.853.036 δικαιώματα ψήφου (10,01% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας).
Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές και Warrants, εφόσον αυτά ασκηθούν πλήρως, ανέρχονται συνολικά σε 524.433.073 ή σε ποσοστό 10,34% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ