Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2013 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Εurobank

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2013 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Εurobank
Aνακοινώθηκε σήμερα και επίσημα πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων της Εurobank, με στόχο την αποχώρηση τουλάχιστον 700 υπαλλήλων της.«Οι ιδιαίτερα κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, καθιστούν απαραίτητη την περαιτέρω προσαρμογή του Ομίλου στη νέα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τις λεπτομέρειες του σχετικού προγράμματος. Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του διευρυμένου Ομίλου (τράπεζα Eurobank και θυγατρικές Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Proton Bank) με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και με τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όμιλο πάνω από 18 μήνες κατά την 1.11.2013, όπως και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που πληρούν την παραπάνω χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας. Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται: - Οι εργαζόμενοι του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των θυγατρικών του.- Οι εργαζόμενοι στις Eurolife ERB ΑΕΑΖ, ΑΕΓΑ και Eurolife Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ.- Οι εργαζόμενοι στη Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ.- Οι εργαζόμενοι στη Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ.- Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.- Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.- Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 18 μήνες υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 1.11.2013. - Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη συμφωνήσει με την Τράπεζα/ Θυγατρική να αποχωρήσουν με αμοιβαία συμφωνία και/ ή εκείνοι που κατά το παρελθόν αποχώρησαν από την Τράπεζα/ Θυγατρική με αμοιβαία συμφωνία και στη συνέχεια ανανέωσαν υπό οποιαδήποτε μορφή τη συνεργασία τους.      

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ