Τράπεζα Πειραιώς: Έξοδος στις αγορές με την έκδοση senior ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: Έξοδος στις αγορές με την έκδοση senior ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ

Ο τίτλος θα είναι πενταετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα τέσσερα έτη,

Έξοδο στις αγορές επιχειρεί η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση ενός senior ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Αξιοποιώντας το θετικό momentum που έχει δημιουργηθεί δόθηκε mandate στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS για την έκδοση ομολόγου, στο πλαίσιο της ικανοποίησης των στόχων του MREL.

Ο τίτλος θα είναι πενταετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα τέσσερα έτη, λαμβάνοντας αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.

Υπενθυμίζεται πως εφέτος οι εγχώριες τράπεζες συνέχισαν να εκδίδουν ομόλογα με σκοπό την κάλυψη της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Συγκεκριμένα, η Eurobank πραγματοποίησε μία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,0% και διάρκεια 6 έτη, ενώ η Alpha Bank μία έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης AT1 ύψους 400 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 11,875% χωρίς τακτή ημερομηνία λήξης και μία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 70 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,75% και διάρκεια 6 έτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ