Στουρνάρας: Επιτακτική ανάγκη για μετάβαση σε πιο βιώσιμη ανάπτυξη

Στουρνάρας: Επιτακτική ανάγκη για μετάβαση σε πιο βιώσιμη ανάπτυξη

«Η διαρκώς εντεινόμενη κλιματική κρίση σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ταχεία μετάβαση σε μια περισσότερο βιώσιμη ανάπτυξη με τη συμβολή και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών», δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και πρόσθεσε:

«Οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές, διεθνώς, εντός του πλαισίου της εντολής τους, συνεχίζουν να συμβάλλουν προς αυτό τον σκοπό με την περαιτέρω ενσωμάτωση των θεμάτων βιωσιμότητας στις λειτουργίες τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει το έργο της για την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα με ποικίλες δράσεις σε ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα και με τη δέσμευσή της στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 26)».

«Ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ιδίων δραστηριοτήτων της, προς εκπλήρωση της δέσμευσής της για τη μείωση αυτού, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θεσπίσει περιβαλλοντική πολιτική, με στόχο την εναρμόνιση του συνόλου των δραστηριοτήτων της με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω και της εφαρμογής ενός συνεκτικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), κατά το διεθνές πρότυπο ISO. Επιπλέον, πραγματοποιεί πλήθος περιβαλλοντικών δράσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα “BoGreen – Bank of Green”.

Με την πεποίθηση πως όλοι οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, η Τράπεζα της Ελλάδος στοχεύει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε αρμονία µε το περιβάλλον, καθώς και στην ενίσχυση των δράσεών της που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, συνεπώς, προάγουν το τρίπτυχο της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ανάπτυξης».

Οι δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα “BoGreen” αφορούν τόσο δραστηριότητες του Νομισματοκοπείου της, όσο και της υπόλοιπης Τράπεζας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

⦁ εφαρμογή αρχών σχεδιασμού κτηρίων υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας με βιοκλιματικές παραμέτρους, στα νέα της κτήρια,
⦁ εκσυγχρονισμός των παλαιών κτηρίων με έργα ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της,
⦁ σταδιακή απαλλαγή από ενεργοβόρους καυστήρες και χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας,
⦁ ορθολογική κατανάλωση νερού και χρήση υδάτων από γεωτρήσεις,
⦁ ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης,
⦁ ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους,
⦁ ενεργειακή αξιοποίηση των κατεστραμμένων τραπεζογραμματίων,
⦁ σταδιακή μείωση των αντιτύπων των τακτικών εκδόσεών της,
⦁ εισαγωγή «πράσινων κριτηρίων» στις προμήθειες και
⦁ δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ