ΕΕΤ: Μέχρι τις 15/9 οι αιτήσεις για διαγραφή δανείων από τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη

ΕΕΤ: Μέχρι τις 15/9 οι αιτήσεις για διαγραφή δανείων από τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη

Τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων προς διαγραφή χρεών στα μέλη των οικογενειών που έχασαν τους οικείους τους στο δυστύχημα των Τεμπών ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε συνέχεια της από 9 Μαρτίου 2023 επιστολής του Προέδρου του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ως προς την βούληση των Τραπεζών μελών της να προβούν σε διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων (καρτών καταναλωτικών), για τις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών (σύζυγο, ενήλικα ή ανήλικα παιδιά, γονείς), η ΕΕΤ παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2023, σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]».

Τα δικαιολογητικά

Όπως αναφέρει η ΕΕΤ, «το αίτημα θα πρέπει να φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ και να περιλαμβάνει:

α) πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και ΔΟΥ, Α.Δ.Τ, διεύθυνση κατοικίας, τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλ. επικοινωνίας, τράπεζα ή τράπεζες συνεργασίας, προέλευση/είδος οφειλής)

β) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.

γ) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του αποβιώσαντος.

δ) Τυχόν διαθέσιμη πιστοποίηση δημόσιου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών εμπίπτει στα μέτρα προστασίας του άρθρου 57 του ν. 5039/2023, όπως πχ. Διαγραφή οφειλών από ΑΑΔΕ, αίτηση απονομής συντάξεως.

ε) Εάν η αίτηση υποβληθεί μέσω πληρεξουσίου, ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της εφαρμογής govgr (https://www.gov.gr) από τον αιτούντα προς στον πληρεξούσιο του, καθώς επίσης τα παραπάνω υπό α στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του πληρεξουσίου του.

στ) Ρητή δήλωση του αιτούντος ότι συμφωνεί με τη λήψη και διαβίβαση της αιτήσεώς του και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών από την ΕΕΤ στην Τράπεζα ή τις Τράπεζες συνεργασίας του, καθώς επίσης και στην περαιτέρω επεξεργασία του αιτήματός του από την Τράπεζα/ες και στη συνέχεια την επικοινωνία της Τράπεζας με τον δικαιούχο.

ζ) εφόσον ο αιτών είναι ανήλικος/η, το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.»

Όπως σημειώνεται, τυχόν ερωτήματα των δικαιούχων θα πρέπει να υποβάλλονται, γραπτώς, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected], επίσης με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ