ΟΤΕ: Αρχίζει η απόσχιση των κλάδων με απόφαση του ΔΣ

ΟΤΕ: Αρχίζει η απόσχιση των κλάδων με απόφαση του ΔΣ

Την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) με απορρόφηση από εταιρείες που ανήκουν κατά 100% στον Όμιλο ΟΤΕ, ΟΤΕ+1,34% αποφάσισε το διοικητικό σύμβούλιο του ΟΤΕ.

Η παραπάνω διαδικασία απόσχισης πραγματοποιείται με ημερομηνία λογιστικών καταστάσεων την 30ή Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, συμπληρωματικά με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Cosmote – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., θυγατρικής της ΟΤΕ Α.Ε. κατά 100%, αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των αντίστοιχων κλάδων της Cosmote με απορρόφηση από εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, σύμφωνα κατά τα λοιπά με τα ανωτέρω. Mε τις αποφάσεις αυτές επιδιώκεται η ορθολογικότερη λειτουργική δομή, η ευελιξία και η εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου ΟΤΕ.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων, σύμφωνα με το νόμο, εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Cosmote: Τέλος το 3G

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες λειτουργίας, θα αρχίσει η σταδιακή απόσυρσή του δικτύου 3G, από…