Στον έλεγχο της Vodafone περνά το 100% της Hellas Online

Στον έλεγχο της Vodafone περνά το 100% της Hellas Online
Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών της από την Vodafone ανακοίνωσε η hellas online.

Ειδικότερα, η εταιρία επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της τα εξής:

«Η εταιρεία «Ηellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία» («HOL» ή εταιρεία) ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 και τη σχετική από 5.6.2015 επιστολή του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ότι την 5/6/2015 ολοκληρώθηκε η καταχώρηση της «Vodafone–ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» («Vodafone») στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 542.777 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της HOL, στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς της Vodafone, που ασκήθηκε, δυνάμει της από 14.5.2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Κ.

Ως εκ τούτου, η Vodafone κατέχει σήμερα άμεσα συνολικά 179.707.771 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της ΗΟL, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας».