Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην ΟΤΕAcademy

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην ΟΤΕAcademy
Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της OTEAcademy ανέλαβε από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ο κ. Χριστόδουλος Βακάλης, αντικαθιστώντας τον κ. Δημήτρη Λώλη, ο οποίος κατείχε τη θέση αυτή από το Μάιο του 2010.

Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, ευχαρίστησε τον κ. Λώλη για τη σημαντική συμβολή του, από διάφορες θέσεις, στην πορεία του Ομίλου ΟΤΕ και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Βακάλη στα νέα του καθήκοντα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η OTEAcademy, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, έχει ως αντικείμενο την παροχή πρωτοποριακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο σύγχρονο επαγγελματία. Στόχος της OTEAcademy είναι να προσφέρει εκπαιδευτικές λύσεις που απαντούν με ολοκληρωμένο τρόπο στα επιχειρηματικά ζητούμενα των εταιρειών και παράλληλα να δώσει στους επαγγελματίες εφόδια και γνώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ο κ. Βακάλης εργάζεται στον Όμιλο ΟΤΕ τα τελευταία 12 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής εταιρείας Voicenet, θέση την οποία θα διατηρήσει παράλληλα με τα νέα καθήκοντά του. Πριν ενταχθεί στον Όμιλο ΟΤΕ, είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε εταιρείες όπως η TELESTET, η ΙΒΜ και η Southgate communications, όπου κατείχε διάφορες διοικητικές θέσεις. Ο κ. Βακάλης έχει πτυχίο Bsc in Aeronautical Engineering από το Imperial College.