Ένα προς ένα τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος

Ένα προς ένα τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος
O κύβος ερρίφθη. Μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου, ανακοινώθηκαν -χωρίς πολλές λεπτομέρειες που θα οδηγήσουν και στον υπολογισμό των επιπτώσεων- τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Δείτε ολόκληρη τη λίστα.
Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015
Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης800660398246712.175
Συγκράτηση μισθολογικού κόστους με περιορισμό προσλήψεων (εφαρμογή του κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 έως το 2015), αναστολή χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.35017020020050970
Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, περαιτέρω μείωση των αμειβόμενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων αμοιβών130310000440
Μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος)24535282121350
Εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών75145170250415
Μειώσεις λειτουργικών δαπανών140909822333584
Μείωση της επιχορήγησης για τη διανομή τύπου202000040
Παρακράτηση 7% στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές δαπάνες όπως ΔΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας)80000080
Μείωση δαπανών για προμήθεια της ΤτΕ40000040
Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις προμήθειες στο δημόσιο042612320146
Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μισθώσεις ακινήτων) και πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)0283720013278
Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων491891027019770
Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης2910000291
Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων200891027019479
Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών04143292982741.314
Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών001201200240
Σχέδια αναδιάρθρωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών01192841147335
Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων025252525100
Μείωση σε δαπάνες προσωπικού0200753938352
Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων070817264287
Μείωση αμυντικών δαπανών02003333333331.200
Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών00133133133399
Εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα (εξ αυτών 600 εκατ. ευρώ που αφορούν τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεμβάσεων)0200200200200800
Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας60204149153188754
Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο40000040
Αύξηση εσόδων νοσοκομείων με (Ι) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, (ΙΙΙ) και περιορισμός υπηρεσιών για ανασφάλιστους2020101575140
Νέος χάρτης υγείας064643838204
Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών στα νοσοκομεία και τιμολόγηση ιατρικών πράξεων0507510075300
Λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας07000070
Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης250493200420985
Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης35208100420385
Επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση301000040
Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα (2011)10030000130
Εισαγωγή ασφαλιστικής τιμής στα φάρμακα8524510000430
Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών1.0081.2601.0257904004.483
Εξορθολογισμός επιδομάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ και άλλων παροχών κοινωνικών επιδομάτων3452516500661
Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρμογή των κριτηρίων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών και επιδομάτων3302511308050841
Μείωση του εφάπαξ των συντάξεων σύμφωνα με τις εισφορές120130000250
Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων50310200200100860
Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1700 € πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κλπ) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1700 €8888000176
Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%)5050100
Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων2580120180220625
Μείωση της δαπάνης για κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και στο κατώτατο όριο των συντάξεων άλλων ασφαλιστικών ταμείων και αυστηροποίηση των κριτηρίων δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας0100503030210
Αξιολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων004603000760
Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής6292597131.1273373.065
Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας4550000455
Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας1000000100
Αύξηση της εισφοράς ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας74219444305
Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ040601850285
Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ001504500600
Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής004994883331.320
Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης008789751.1473.000
ΦΠΑ00250244200694
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων00125244400769
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων00250244400894
Περιορισμός λαθρεμπορίου0016214680389
Άλλοι φόροι00919767255
Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα2.4502.88045030006.080
Αξιολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών και αύξηση τεκμηρίων100500300900
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών4001.4001.800
Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/20113007000001.000
Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας50021520030001.215
Έσοδα από αυθαίρετα300-200000100
Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και μείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 μέρες150150000300
Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών150-100-50000
Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης250315000565
Αύξηση των τελών κυκλοφορίας1000000100
Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, μεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και πισίνες100-1000000
Φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών1000000100
Βελτίωση αποτελεσμάτων ΟΤΑ03553453503051.355
Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ0250175170160755
Αύξηση ίδιων εσόδων ΟΤΑ χάρη στις οικονομίες κλίμακας και την καλύτερη οργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών0105120130145500
Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας0050500100
Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ700-196000504
Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ700-350000350
Περιορισμός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με το ΕΣΠΑ0154000154