Στα 33.606 τα λουκέτα το 2016

Στα 33.606 τα λουκέτα το 2016
Έκλεισαν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις από αυτές που άνοιξαν το 2016 καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), έβαλαν «λουκέτο» 5.372 επιχειρήσεις περισσότερες από αυτές που εγγράφησαν. 

Πιο αναλυτικά, το 2016 οι διακοπές, οι πτωχεύσεις και οι διαγραφές επιχειρήσεων έφθασαν τις 33.606, δηλαδή πέντε χιλιάδες περισσότερες από το 2015 που έφτασαν τις 28.203, καταγράφοντας έτσι μια αύξηση 19%. Οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων παράλληλα δεν ξεπέρασαν τις 28.250, δηλαδή ήταν 2.000 λιγότερες από το 2015.

Στις ανώνυμες εταιρείες, το ισοζύγιο είναι πιο θετικό σε σχέση με το 2015, καθώς το 2016 ιδρύθηκαν 546 Α.Ε. έναντι 536 το 2015, ενώ οι διαγραφές υποχώρησαν στις 833 έναντι 1.033 το προηγούμενο έτος. Στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) αντιθέτως, η εικόνα είναι διαφορετική. Το 2016 ιδρύθηκαν μόλις 315 ΕΠΕ έναντι 415 το 2015, αλλά παράλληλα οι διαγραφές περιορίστηκαν στις 1.678 από 1.899 το προηγούμενο έτος.

Η μείωση στις ιδρύσεις ΕΠΕ φαίνεται πως έχει σχέση με την αύξηση των ιδρύσεων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), οι οποίες τείνουν σταδιακά να αντικαταστήσουν τις πρώτες.
Η ίδρυση ΙΚΕ αυξάνεται το 2016 στις 4.582 έναντι 3.777 το 2015, ενώ οι διαγραφές παρουσιάζουν αύξηση φτάνοντας τις 561 από τις 435 το 2015. Όσον αφορά στις Ομόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ), οι διαγραφές το 2016 είναι λιγότερες από το 2015. Συγκεκριμένα, το 2016 διαγράφηκαν 4.829 Ο.Ε. έναντι 5.305 το 2015. Ως προς τις εγγραφές, το 2016 ανέρχονται σε 2.576, έναντι 2.424 το 2015.

Στην κατηγορία των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), οι διαγραφές το 2016 διαμορφώνονται σε 1.734, έναντι 1.880 το 2015. Αντίστοιχα οι εγγραφές ανήλθαν σε 1.202 το 2016 και σε 1.105 το 2015.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα στις ατομικές επιχειρήσεις, όπου το 2016 οι ιδρύσεις μειώθηκαν στις 18.106 από 20.032 το 2015. Εν τω μεταξύ, καταγράφεται σημαντική αύξηση των διαγραφών, από 17.104 το 2015 σε 21.638 το 2016.