Φρένο της δικαιοσύνης στο ξεσκόνισμα της λίστας Λαγκάρντ

Φρένο της δικαιοσύνης στο ξεσκόνισμα της λίστας Λαγκάρντ
Το Διοικητικό Εφετείο ακύρωσε τον καταλογισμό φόρων και προστίμων ύψους 4 εκ. ευρώ σε φορολογούμενη της λίστα Λαγκάρντ, ανοίγοντας το δρόμο για μαζικές προσφυγές κατά του Δημοσίου. Ορατό το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων σε ελεγχόμενους που έχουν ήδη πληρώσει.

Τα πάνω –κάτω στους φορολογικούς ελέγχους για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών φέρνει απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που ακυρώνει την αναδρομική έρευνα για τη λίστα Λαγκάνρτ . Το δικαστήριο μετά από προσφυγή του περασμένου Ιουνίου έκρινε ότι είναι παράνομη η παράταση της παραγραφής και επιπλέον ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν είναι καινούριο στοιχείο για την εφορία αφού πάντα ήταν στη διάθεσή της και εφ’ όσον ήθελε μπορούσε να τους ελέγξει. Η προσφυγή έγινε από τη δικηγόρο φορολογικών θεμάτων Ήρα Κωτσαλά που εκπροσωπεί φορολογούμενη από το Ψυχικό η οποία κλήθηκε να πληρώσει φόρους και προσαυξήσεις ύψους 4 εκ. ευρώ για λογαριασμό στη λίστα της HSBC. Τον λογαριασμό είχε ανοίξει ο πατέρας της, ιδιοκτήτης εργοστασίου υφασμάτων ο οποίος στο μεταξύ έφυγε από τη ζωή και εκείνη ως συνδικαιούχος έπεσε στην τσιμπίδα της εφορίας.

Το Διοικητικό Εφετείο μηδένισε την οφειλή της κρίνοντας ότι η καταθέτης δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει τα 4 εκ. ευρώ στο δημόσιο ταμείο. «Αυτή η απόφαση , διορθώνει τις υπερβολές των τελευταίων ετών και λέει το απολύτως λογικό: Ότι η φορολογική αρχή είχε πάντα στη διάθεσή της τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορολογούμενου και είχε πρόσβαση σε αυτούς με μια απλή εισαγγελική εντολή» λέει στα «Π» η Ήρα Κωτσαλά και προσθέτει : «Παράλληλα, η απόφαση κάνει έναν διαχωρισμό στις χρήσεις και λέει ότι για τις χρήσεις μέχρι το 2006 μπορούσε να επεκταθεί η παραγραφή από 5ετια σε 10ετία με νέα στοιχεία εφ΄ όσον είχαν ανακύψει αν είχε γίνει αρχικός έλεγχος και στη συνέχεια συμπληρωματικός. Άρα αφού οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν θεωρούνται νέο στοιχείο δεν μπορεί να επεκταθεί η παραγραφή από τα 5 χρόνια που είναι ο κανόνας στα 10 χρόνια» .

Στην απόφαση ξεκαθαρίζεται άλλωστε ότι η παράταση είχε προβλεφθεί μόνο για την περίπτωση που προέκυπταν συμπληρώματα στοιχεία σε βάρος του εκάστοτε ελεγχόμενου: «Όπως δε γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία , ως “συμπληρωματικά στοιχεία” επί τη βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου , θεωρούνται εκείνα τα οποία αποδεδειγμένα δεν είχε, ούτε μπορούσε να έχει δικαιολογημένα υπ’ όψιν του ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κατά την αρχική φορολογική εγγραφή ή τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και να αποκαλύπτουν πηγή εσόδων που δεν εκτιμήθηκε κατ’ αυτήν. Ωστόσο αποκλείεται η έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου με βάση στοιχεία τα οποία ήταν στη διάθεση του αρμόδιου Προϊστάμενου Δ.Ο.Υ. κατά την έκδοση του αρχικού φύλλου εκείνου. Επιπλέον η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη συμπληρωματικών στοιχείων» τονίζουν οι δικαστές.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Κόλαφος είναι η απόφαση και για τις διαρκείς παρατάσεις που εκθέτουν όπως επισημαίνει τον φορολογούμενο σε φαύλο κύκλο ανασφάλειας. «Η παραγραφή αυτή πρέπει να έχει συνολικά , εύλογη διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας ώστε αφενός να επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο εκ μέρους των φορολογουμένων τήρησης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, χωρίς όμως να ενθαρρύνει την απραξία των φορολογικών αρχών και αφετέρου να μην αφήνει τους μεν φορολογούμενους έκθετους σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου – που αποτελεί παράγοντα αποτρεπτικό για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη γενικότερα και της εθνικής οικονομίας και στον κίνδυνο να μην είναι πλέον σε θέση , μετά την παρέλευση μακρού χρόνου από το γεγονός που γεννά τη φορολογική υποχρέωση και την κτήση του διαφύγοντος τη φορολογία περιουσιακού οφέλους , να αμυνθούν προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου , το δε δημόσιο έκθετο σε κίνδυνο αδυναμίας είσπραξης τυχόν βεβαιούμενων ποσών φόρων».
Η απόφαση 3820/2009 η οποία εκδόθηκε στις 9 Δεκεμβρίου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κρίνει ότι έχουν παραγραφεί οι χρήσεις τουλάχιστον μέχρι και το 2006 γεγονός που σημαίνει ότι το κράτος δεν έχει δικαίωμα ελέγχου. «Με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου η πολλοστή παράταση που επιθυμεί να δώσει το ελληνικό κράτος για αναδρομικούς ελέγχους σε φορολογικές υποθέσεις και έχει προκαλέσει την οργή των δανειστών κρίνεται παράνομη» λέει στα «Παραπολιτικά» η δικηγόρος Ήρα Κωτσαλά .«Πάγιο αίτημα της τρόικας είναι να δοθεί βάρος από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό στις ζωντανές υποθέσεις και όχι στα φαντάσματα του παρελθόντος» προσθέτει.

Νομολογία «πιλότος» και για άλλες υποθέσεις υπόπτων

Ειδικά για τη λίστα Λαγκάρντ το Δικαστήριο καταλήγει σε συμπέρασμα –πιλότο- που μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις λίστες υπόπτων για φοροδιαφυγή που έχουν φτάσει στα χέρια των εφοριακών σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε cd είτε σε στικάκι καθώς οι ελεγχόμενοι δεν ταυτοποιήθηκαν από την αρχή ως μενομομένα πρόσωπα αλλά συμπεριλαμβάνονταν σε ψηφιακό δίσκο με ενιαία εισαγγελική παραγγελία. « Και τούτο διότι με την ΑΒΜ ΕΟΕΛΛ 28/2014 εισαγγελική παραγγελία παραδόθηκε στον έλεγχο το εμπιστευτικό έγγραφο μαζί με οπτικό ψηφιακό δίσκο (CD) ενώ ακολούθως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1151/10.4.2014 εντολή ελέγχου και όχι από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 283/4.20.2012 εισαγγελικής παραγγελίας όπως αναποδείκτως διατείνεται το δημόσιο , απορριπτόμενου του σχετικού ισχυρισμού του» τονίζουν οι δικαστές. «Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ισχυρισμός του Δημοσίου πως η παραγραφή σχετικά με καταθέσεις για τη λίστα Λαγκάρντ παρατάθηκε με το νόμο του 2013, διότι είχε ήδη εκδοθεί σχετική εισαγγελική παραγγελία από το 2012, είναι εσφαλμένος και δεν αποδείχθηκε, διότι τα σχετικά στοιχεία παραδόθηκαν στον έλεγχο με νεότερη εισαγγελική παραγγελία του 2014 και όχι με αυτή του 2012, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη υπόθεση να μην καταλαμβάνεται από τη διάταξη του 2013 για παράταση της παραγραφής» εξηγεί η Ήρα Κωτσαλά

ΑΚΥΡΕΣ

Σύμφωνα με την απόφαση κρίνονται άκυρες οι εντολές ελέγχου για τις περισσότερες -αν όχι όλες- τις λίστες, επειδή εκδόθηκαν μαζικά και αναφέρονται συλλήβδην σε ολόκληρο το περιεχόμενο CDs και όχι ονομαστικά κατά περίπτωση, όπως στη λίστα –μαμούθ των 1,3 εκ. φορολογουμένων που καλείται να ερευνήσει το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) . «Ακόμα χειρότερα, το δικαστήριο καταρρίπτει και τους ισχυρισμούς της φορολογικής αρχής ότι στην επίμαχη υπόθεση ισχύει 10ετής ή και 20ετής παραγραφή του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να ασκήσει έλεγχο, θεωρώντας ότι τα στοιχεία που επικαλείται η Εφορία ως «νεότερα» ή «συμπληρωματικά» (οπτικός δίσκος – CD) είναι στην πραγματικότητα «παλιά» (υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων) και άρα, δεν τα αξιοποίησε τόσα χρόνια και δεν εξέδωσε ποτέ πιο πριν εντολή ατομικού ελέγχου. Επομένως, ισχύει και για τους ελεγχόμενους της λίστας Λαγκάρντ το δικαίωμα 5ετούς παραγραφής (2008 και πριν), όπως και για όλους τους υπόλοιπους φορολογούμενους που δεν έχουν υποστεί έως τώρα κανέναν φορολογικό έλεγχο» αναφέρει η κ. Κωτσαλά και προσθέτει :Η απόφαση είναι εξαιρετικά τεκμηριωμένη και συμπεριλαμβάνει όλες τις λίστες με τα εμβάσματα. Είτε με την παράταση που θέλει να δώσει η κυβέρνηση είτε χωρίς, φαίνεται πως δημιουργείται Νομολογία με την οποία οι υποθέσεις αυτές (υπό προϋποθέσεις) καταπίπτουν ήδη στα δικαστήρια και οι μόνοι που έχουν λόγο να πληρώσουν είναι όσοι είναι πιασμένοι για τα καλά στη φάκα της Εφορίας. Ακόμα και στο ΣτΕ να καταφύγει το Δημόσιο για να προσβάλει την απόφαση, η αβεβαιότητα δεν ευνοεί το εισπρακτικό σχέδιο της κυβέρνησης».

Επιστροφές χρημάτων

Η συνέχεια της υπόθεσης θα γραφτεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου θα κριθεί τελικά η προσφυγή , καθώς θεωρείται βέβαιο ότι το Δημόσιο θα ασκήσει αναίρεση. Ωστόσο εάν στο τέλος το Υπουργείο Οικονομικών κληθεί να εφαρμόσει την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου οι έλεγχοι των τελευταίων ετών θα ακυρωθούν. Η πιο «καυτή πατάτα» που έχει όμως στα χέρια της η φορολογική διοίκηση είναι η επιστροφή των χρημάτων που μέχρι τώρα έχουν καταβάλλει πολλοί από τους ελεγχόμενους , μεταξύ των οποίων και περιπτώσεις για τις οποίες έχει χυθεί πολύ μελάνι , όπως του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου Σταυρούλα Κουράκου , του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά Σταυρου Παπασταύρου και των συγγενών του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Στα νομικά και φοροτεχνικά γραφεία του Κολωνακίου τα τελευταία 24ωρα έχει σημάνει συναγερμός αφού όλοι ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν την απόφαση και να στραφούν κατά του Δημοσίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ