Στα 90 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Στα 90 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
Στα 89.842.762.182 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των οφειλόμενων προς το δημόσιο (εκτός φορέων της γενικής κυβέρνησης) σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 28 Νοεμβρίου, από την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει οφειλές ληξιπρόθεσμές και μη, χωρίς τα συνεισπραττόμενά τους. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, το σύνολο των φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού (εκτός φορέων της γενικής κυβέρνησης) ανέρχεται σε 3.584.023.089 ευρώ.

Το σύνολο των 89.842.762.182 οφειλόμενων προς το δημόσιο αναλύεται ως εξής:

-Άμεσοι φόροι: 249.480.010,63

- Εισόδημα: 19.459.178.758,16

- Ειδικές κατηγορίες εισοδήματος: 59.338.549,44

- Φόροι στην περιουσία: 4.170.090.658,34

- Πρόστιμα 'Αμεσοι: 111.865.152,59

- Έκτακτοι 'Αμεσοι: 325.723.500,30

- Λοιποί 'Αμεσοι Φόροι: 48.059.246,47

- Έμμεσοι Φόροι: 45.473.439,79

- ΦΠΑ: 20.057.930.354,77

- Μεταβ. κ΄Συγκ. Κεφαλαίου: 102.299.116,51

- Τέλη και Χαρτόσημα: 244.331.047,78

- Φόροι Κατανάλωσης: 218.555.497,00

- Λοιπές Εισφορές: 81.964.475,14

- Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: 2.547.581,09

- Έμμεσοι υπέρ τρίτων: 287.355.692,26

- Τέλη Κυκλοφορίας: 324.941.962,22

- Πρόστιμα Έμμεσων Φόρων: 3.898.743.120,28

- Λοιποί Έμμεσοι Φόροι: 38.852.624,36

- Μη φορολογικά έσοδα: 361.758,67

- Μισθώματα: 157.106.927,95

- Υπηρεσίες: 125.210.841,24

- Δικαστικά έξοδα: 1.438.074.918,53

- Αχρεωστήτως Καταβληθέντα: 883.593.880,32

- Πρόστιμα ΚΒΣ: 31.459.155.584,43

- Δάνεια: 1.829.097.402,86

- Υπέρ Διαφόρων Τρίτων: 233.947.383,72

- Λοιπά Πρόστιμα-Μη Φορολογικά: 1.161.772.009,60

- Παράβολα: 323.374,05

- Καταλογισμοί: 1.573.677.650,22

- Δασμοί: 2.223.342,96

- Τέλη και Πρόστιμα Τελ. : 458.984.620,76

- Ακάλυπτες επιταγές: 4.542.468,76

- Λοιπά μη φορολογικά: 779.992.111,72

- Διάφορα μη φορολογικά: 7.966.789,57

Η υφυπουργός Οικονομικών διαβιβάζει στη Βουλή και στοιχεία για την εξέλιξη των ρυθμίσεων που αντλήθηκαν στις 14.10.2016.

Προκύπτει ειδικότερα ότι:

- Οι οφειλές που εντάχθηκαν αρχικά στις ρυθμίσεις του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 11.649.719.903,95

- Ενεργές ρυθμίσεις του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 6.625.981.494,08 ευρώ.

- Ρυθμίσεις που έχουν εξοφληθεί του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται 2.034.193.859,43 - Ρυθμίσεις που έχουν απολεσθεί του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται 2.451.481.885,52

- Συνολική Είσπραξη των ρυθμίσεων του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 5.089.615.735,53 ευρώ - Συνολική αναμενόμενη είσπραξη έως το τέλος του 2017 του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 2.921.007.986, 72 ευρώ.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μπασιάκος, με την οποία ζητούσε, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί με ποια κριτήρια γίνεται η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που οδηγεί σε εξειδικευμένες αναφορές για επιστροφές ή συμψηφισμούς φόρων και για ποιο λόγο δεν ισχύει το ίδιο για το σύνολο των προς συμψηφισμό ή επιστροφή φόρων.

Ο κ. Μπασιάκος ζητούσε επίσης ποιο είναι το σύνολο των φόρων που βρίσκεται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού, ποιο το ύψος των οφειλομένων προς το δημόσιο φόρων ανά κατηγορία και στο σύνολο.