Σε λειτουργία το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών

Σε λειτουργία το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών
Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Οικονομικών τέθηκε σε λειτουργία από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ&ΔΥ) με σκοπό τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το ΥΠΟΠΙΚ, πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα που εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Φορέων του Δημοσίου. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) διατίθενται στους συμμετέχοντες Φορείς σε εικοσιτετράωρη βάση για επτά ημέρες την εβδομάδα.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) παρέχει στους Φορείς τα μέσα για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία και την ποιοτική διακίνηση και διαχείριση της πληροφορίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα ασφάλειας. Επιπλέον, η ΓΓΠΣ&ΔΥ προσφέρει στους Φορείς την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη για τη διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες του ΚΕ.Δ.

Το ΚΕ.Δ περιλαμβάνει:

- την Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ),
- την Πλατφόρμα Διαχείρισης και Υποστήριξης των Διαδικτυακών Υπηρεσιών (web services) Enterprise Service Bus (ESB),
- τον Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών,
- την Πολιτική Ορθής Χρήσης των Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Κάθε Φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) μπορεί να ενημερωθεί από τη σελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/ked ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]