ΟΔΔΗΧ: Έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας στις 12 Οκτωβρίου

ΟΔΔΗΧ: Έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας στις 12 Οκτωβρίου
Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) τρίμηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατ. ευρώ στις 12 Οκτωβρίου για την αναχρηματοδότηση παλαιότερης έκδοσης, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΟΔΔΗΧ.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τον προηγούμενο μήνα είχε διαμορφωθεί στο 2,70%. Ως ημερομηνία διακανονισμού για τη δημοπρασία ορίστηκε η 14η Οκτωβρίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα δοθεί προμήθεια.