Ένα μισθό θα λάβουν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ

Ένα μισθό θα λάβουν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ
Ένα μήνα δεδουλευμένων των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ θα καταβάλει το υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, αναζητώντας άμεση λύση, προκειμένου τα χρήματα να μην δεσμευτούν λόγω των φορολογικών και άλλων εκκρεμοτήτων του Οργανισμού και να δοθούν στους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΟΜΕΔΙ, θα κατατεθούν 2.000.000 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας και 1 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ ταυτόχρονα καλούνται φορείς της Θεσσαλονίκης (Περιφερειάρχη, δημάρχους) να καταθέσουν προτάσεις για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Επίσης, δόθηκε εντολή στο ΣΕΕΥΜΕ, (Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών), μετά την εκταμίευση του ποσού, να ελεχθεί, ότι όλα τα χρήματα κατατέθηκαν στους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ, προκειμένου να καταβληθεί το ποσό του δεύτερου μήνα δεδουλευμένων και να αποδοθούν στα αρμόδια Υπουργεία οι μισθοδοσίες των εργαζομένων του ΟΑΣΘ.

Σε ό,τι αφορά, τα «απαράδεκτα αιτήματα του ΟΑΣΘ για δήθεν οφειλές», τα οποία αναφέρονται σε επιστολή απάντησης προς τον υπουργό Μεταφορών, το υπουργείο υποστηρίζει πως ο Οργανισμός διεκδικεί «χωρίς επαρκή τεκμηρίωση» από το δημόσιο σχεδόν 134 εκατομμύρια ευρώ, «δείχνοντας και τον πραγματικό στόχο όσων διαδραματίζονται».

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, διεκδικούν:

« - Ποσό ύψους 17.734.901,62 εκ. ευρώ, από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση
- Ποσό ύψους 9.457.885,12 εκ. ευρώ, από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση
- Ποσό ύψους 3.367.847,93 εκ. ευρώ, από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση
- Ποσό ύψους 1.493.925,17 εκ. ευρώ, από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση, ως εξόφληση για το 2014
- Ποσό ύψους 17.198.657,71 εκ. ευρώ, με δικούς τους υπολογισμούς ως Φ.Π.Α.
- Ποσό ύψους 50.000.000 εκ. ευρώ, πάντα χωρίς στοιχεία, για τη δήθεν ελεύθερη μετακίνηση ανέργων
- Ποσό ύψους 15.655.952, 98 εκ. ευρώ, για το 2014, ως εκκρεμότητα της γνωστής διαδικασίας διαιτησίας του ΟΑΣΘ

Αναφέρει, επίσης, ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2017 οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο 19.079.520,19 εκατ. ευρώ. Συνολικά διεκδικεί, με την ευκαιρία του προβλήματος καταβολής των δεδουλευμένων των εργαζομένων, 133.988.690,72 εκ. ευρώ».

Σύμφωνα με την πάγια τακτική του ΟΑΣΘ, συνεχίζει η ανακοίνωση - απάντηση του ΥΠΟΜΕΔΙ, τα χρήματα αυτά θα διεκδικηθούν μέσω διαιτησίας, όπως γίνεται από το 1957, και θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.

«Μας υπενθυμίζουν ότι μάς έστειλαν τον λογαριασμό μισθοδοσίας της Εθνικής Τράπεζας, για να καταβάλουμε εκεί ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ τα χρωστούμενα δεδουλευμένα του ΟΑΣΘ. Και όχι του υπουργείου. Αρνείται να εκδώσει εγγυητική επιστολή, για να λάβει ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ όλα τα δεδουλευμένα. Αρνείται να δώσει κατάσταση μισθοδοσίας για τον εκ των υστέρων έλεγχο, για τον ένα μήνα χρωστούμενων δεδουλευμένων του ΟΑΣΘ, προκειμένου να καταβληθεί και ο δεύτερος.
Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση και τους ισχύοντες νόμους, οι προκαταβολικές μηνιαίες δόσεις χωρίς διασφαλίσεις είναι παράνομες. Το γνωρίζει και η διοίκηση του ΟΑΣΘ και ο Πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων.

»Σημειώνουμε επίσης ότι στις μηνιαίες καταβολές του ελληνικού Δημοσίου προς τον ΟΑΣΘ εμπεριέχεται το κέρδος των μετόχων. Όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και για τη διοίκηση του ΟΑΣΘ και για τους εκπροσώπους των εργαζομένων του ΟΑΣΘ» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τέλος, το υπουργείο καλεί εντός της εβδομάδας (έπειτα από συνεννόηση εντός της ημέρας) τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δημάρχους του μητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις, στο πλαίσιο της νομιμότητας, για την επίλυση του προβλήματος μη καταβολής των δεδουλευμένων των εργαζομένων από τον ΟΑΣΘ καθώς και τις προτάσεις τους για την οριστική επίλυση του προβλήματος των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

«Ας πάρουν όλοι τις δικές τους ευθύνες για τη συνέχιση ή μη 60 χρόνων εκβιασμού του λαού της Θεσσαλονίκης και τη κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού» καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΟΜΕΔΙ.

ΟΑΣΘ: Μη υλοποιήσιμη η πρόταση

Από την πλευρά της, η διοίκηση του ΟΑΣΘ απάντησε με επιστολή στις θέσεις του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, λέγοντας ότι «τα εν λόγω σενάρια δεν είναι
υλοποιήσιμα, συμβάλλουν στην παράταση της επίσχεσης και στην συνέχιση της ταλαιπωρίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης».

«Ως προς την εκταμίευση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του ποσού των 2.000.000 ευρώ για την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των μαθητών και φοιτητών στη χρήση 2016, εκτός από την διαφωνία μας ως προς το ύψος των απωλειών εσόδων μας που είναι πολλαπλάσια του ως άνω ποσού, τον ενημερώσαμε ότι για την εκταμίευση θα απαιτηθεί διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών. Επιπρόσθετα και κυρίως του γνωστοποιήσαμε το γεγονός, ότι, επειδή η εκταμίευση του ποσού αυτού θα γίνει μέσω της ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης, όλο το ποσό θα παρακρατηθεί απ’ τη ΔΟΥ λόγω των οφειλών του Οργανισμού προς το Δημόσιο για τις τρέχουσες και τις ρυθμισμένες οφειλές (από ΦΠΑ και φόρους). Το αυτό θα γίνει και κατά την εκταμίευση όποιου ποσού καθορίσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επίσης για την κάλυψη απωλειών εσόδων του ΟΑΣΘ από την ασκούμενη κοινωνική πολιτική και από το Υπουργείο αυτό» αναφέρεται στην επιστολή.

Ως προς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, αναφέρεται στην επιστολή, ότι ο Οργανισμός «δεν έχει την δυνατότητα να εκδώσει και να του προσκομίσει εγγυητική επιστολή, λόγω της οικονομικής του κατάστασης, που οφείλεται στην μη καταβολή συσσωρευμένων οφειλών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, που ασκεί κοινωνική πολιτική χωρίς να καταβάλλει στον Οργανισμό, ως στις ισχύουσες διατάξεις νόμων ορίζεται και στην σχετική κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται, τις απώλειες εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ. από την αιτία αυτή (σχετ. το δελτίο τύπου της 23.9.2016)».

Ταυτόχρονα ο ο ΟΑΣΘ ενημέρωσε εγγράφως τον υπουργό, ότι δεν είναι δυνατή η κατάθεση των ποσών της αντισταθμιστικής καταβολής απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο σε λογαριασμούς των εργαζόμενων όσον αφορά τα δεδουλευμένα των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2016, όπως έχει κατ' επανάληψη δηλώσει, δεδομένου ότι κάθε ποσό αντισταθμιστικής καταβολής υπόκειται σε ΦΠΑ 24% και μόνο αν αποτελέσει έσοδο του ΟΑΣΘ μπορεί να αποδοθεί.