ΕΚΤ: Δεν εξετάζει μείωση επιτοκίου

ΕΚΤ: Δεν εξετάζει μείωση επιτοκίου
"Οι αγορές βιάζονται - η νομισματική πολιτική δεν τις ακολουθεί"
Η διάθεση μεταξύ των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μια μεγάλη στροφή στην νομισματική πολιτική είναι μικρή, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή αποφασιστεί θα είναι μια απλή προσαρμογή του τρέχοντος προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει σύμφωνα με το Reuters μετά απόσυνομιλίες με έξι πηγές από ή κοντά στο Διοικητικό Συμβούλιοτης ΕΚΤ.

Αν και η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι τον επόμενο μήνα και οι απόψεις των μελών μπορεί να αλλάξουν γρήγορα, οι συνομιλίες δείχνουν πως υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην οπτική γωνία των αξιωματούχων και των αγορών, οι οποίες είχαν προεξοφλήσει μια κίνηση το Σεπτέμβριο.

«Οι αγορές βιάζονται για άλλη μια φοράκαι ξεχνούν πως η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί τις αγορές» δήλωσε μέλος του Δ.Σ. της κεντρικής τράπεζας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν εξετάζουν σοβαρά μια μείωση του επιτοκίου, την συμπερίληψη νέων στοιχείων ενεργητικού στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και την εγκατάλειψη του λεγόμενου «capital key», που απαιτεί η ΕΚΤ να αγοράζει ομόλογα μιας χώρας ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας.

«Ποιο είναι το όφελος από μια μείωση επιτοκίου; Ποιος θα καταναλώσει ή θα επενδύσει περισσότερο εξαιτίας μιας αλλαγής κατά 0,1%» ανέφερε άλλο μέλος του Δ.Σ. «Αλλά το σήμα στις τράπεζες θα ήταν επιζήμιο» πρόσθεσε.