Νίκη Μαρινάκη για πόθεν έσχες των νέων καναλαρχών - Στο σύνολο του ποσού ο έλεγχος

Νίκη Μαρινάκη για πόθεν έσχες των νέων καναλαρχών - Στο σύνολο του ποσού ο έλεγχος
Τι αποφασίστηκε από την κυβέρνηση

Νίκη για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την Alter Ego AE συνιστά η απόφαση της κυβέρνησης για τον έλεγχο του πόθεν έσχες των νέων καναλαρχών.

Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις η κυβέρνηση βρήκε τον νομικό τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος. Αυτόςθα γίνει επί του συνολικού ποσού και όχι επί της πρώτης δόσης όπως αρχικά είχε ειπωθεί, όπως είχε ζητήσει από την Τετάρτη με ανακοίνωσή της ηAlter Ego ΜΜΕ ΑΕ, που είναι μία από τους τέσσερις υπερθεματιστές.

H ανακοίνωση της Alter Ego:

«Η ALTER EGO MME AE, ως προσωρινός υπερθεματιστής στο Διαγωνισμό για τη χορήγηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών, διατυπώνει την παρακάτω θέση σχετικά με τον έλεγχο 'πόθεν έσχες' που καλείται να διενεργήσει στο παρόν, ιδιαίτερα κρίσιμο για τον Διαγωνισμό, στάδιο η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:

Όπως προκύπτει με σαφήνεια από το γράμμα της υπ' αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης του υπουργού Επικρατείας (παρ. 8.1. και 8.5.) αλλά και του νόμου 4339/2015 (άρθρο 13 παρ. 2), η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού οφείλει να πραγματοποιήσει έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης του συνόλου των οικονομικών μέσων που θα διαθέσουν για την απόκτηση των αδειών οι προσωρινοί υπερθεματιστές, και το οποίο αντιστοιχεί στην τελική-υψηλότερη προσφορά που υπέβαλε έκαστος από αυτούς κατά τη Δημοπρασία, και όχι μόνο σε τμήμα αυτής, που ενδεχομένως αντιστοιχεί στην πρώτη προκαθορισμένη δόση. Άλλωστε ο νόμος δεν προβλέπει την διενέργεια ελέγχου 'πόθεν έσχες' σε κανένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

» Μια τέτοια πρακτική, εκτός του ότι θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού, θα κινδύνευε ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως συγκάλυψη ενδεχόμενης απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

» Επισημαίνουμε ότι το πνεύμα του ν. 4339 και της Προκήρυξης δεν προβλέπει τη χορήγηση άδειας σε πρόσωπο που δεν κατέχει το σύνολο του τιμήματος για το οποίο έχει δεσμευτεί προκειμένου να το αποκτήσει.

» Αναμένουμε ότι η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα λειτουργήσει με γνώμονα τη διαφάνεια και την τήρηση του νόμου, αλλά πρωτίστως με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου».