Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιδόματα του ΟΑΕΔ

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιδόματα του ΟΑΕΔ
Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέσω των Υπηρεσιών του Οργανισμού (ΚΠΑ2) παρατείνεται μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του ΟΑΕΔ.

Όπως είναι ήδη γνωστό, προκειμένου για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από την 04.01.2016 τέθηκε σε εφαρμογή η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης και των ΚΕΠ. Παράλληλα, διατηρήθηκε η εναλλακτική υποβολής αιτήσεων μέσω των Υπηρεσιών του Οργανισμού μας (ΚΠΑ2) για λόγους προσαρμογής στις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης αυτής την 30.06.2016.

Παρ’ όλα αυτά καθώς υφίστανται ακόμη τόσο προβλήματα εξοικείωσης των πολιτών με τις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες όσο και ζητήματα τεχνικής φύσης, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέσω των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) παρατείνεται μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.

Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα για την υποβολή αιτήσεων μέσω των ΚΠΑ, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ αφορούν στα εξής επιδόματα:

• Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)

• Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα

• Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

• Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων

• Επίδομα Αποφυλακισμένων

• Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης Εργασίας

• Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

• Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας,

ενώ η ανανέωση των Δελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται μόνο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ.