Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΕ

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΕ
Ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα φιλοξενίας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, παιδιά υπαλλήλων, συνταξιούχων και ασφαλισμένων (εν ενεργεία και ασφαλιστικά ενήμερων ή που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016), της Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε. (Κλάδος Κύριας ασφάλισης πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) γεννηθέντα από 1.1.2002 - 31.12.2010 (και έως 16 ετών ΑμΕΑ).

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι δύο: Δεύτερη περίοδος Β΄ και Τρίτη περίοδος Γ΄. (Για ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης ενημερώνεσθε από την κατασκήνωση της επιλογής σας.)

Για τις αιτήσεις συμμετοχής (μία ανά παιδί) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου και υποβολή με προσωπική παρουσία του ενδιαφερομένου, για το Νομό Αττικής. Από την υπόλοιπη Περιφέρεια θα γίνουν δεκτά fax κατά τη διάρκεια των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, ορίσθηκαν για το διάστημα από 22-6-2016 έως και 24-6-2016. Ώρες προσέλευσης υποβολής των αιτήσεων από 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

Σε περίπτωση που καλυφθεί το σύνολο του ποσού που έχει δεσμευθεί στον προϋπολογισμό για αυτή τη δαπάνη, δεν θα εγκριθούν οι επιπλέον αιτήσεις. Επίσης, αν καλυφθούν οι θέσεις στην κατασκήνωση πρώτης προτίμησης, το παιδί θα πάει στη δεύτερη επιλογή, κ.ο.κ.

Προκειμένου να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω:

α. Αίτηση συμμετοχής (προμήθεια από τα γραφεία του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaee.gr και από τα γραφεία των Συλλόγων) πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

β. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

γ. Φωτογραφία παιδιού πρόσφατη, μικρή, έγχρωμη (ταυτότητας)

δ. Φωτοτυπίες αποδείξεων κατάθεσης τρεχουσών εισφορών και τυχόν δόσεων ρύθμισης από 9/2014 και μετά, για τους ασφαλισμένους και όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους έως 31-3-2016.

Mετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα γίνει αποστολή της κάρτας κατασκηνωτή, με οδηγίες. Η κάρτα κατασκηνωτή είναι μοναδική και δεν πρέπει να χαθεί.

Υποχρέωση όλων των γονέων αποτελεί η συμπλήρωση της κάρτας κατασκηνωτή.

Οι γονείς που αποστέλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω fax, πρέπει απαραιτήτως να στείλουν στον Τομέα πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού ταχυδρομικώς (με το ονοματεπώνυμό του στην πίσω πλευρά της).

Η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης κατασκηνωτή θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται με την ημερομηνία που γίνεται η προσέλευση ή η αποχώρηση του παιδιού.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν παραδοθεί ή δεν παραληφθεί από το γονέα του, τότε να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση το ονοματεπώνυμο του εξουσιοδοτημένου ατόμου.

Η φιλοξενία των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν μπορεί να ξεκινά πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ και της κατασκήνωσης.

Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του κατασκηνωτή για σοβαρό λόγο (το πολύ δύο ημέρες) πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερώσουν τον Τομέα με υπεύθυνη δήλωσή τους για το σύνολο των ημερών εκτός κατασκήνωσης.

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του κατασκηνωτή πριν από την λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερώσουν τον Τομέα με υπεύθυνη δήλωσή τους για το σύνολο των ημερών παραμονής στην κατασκήνωση και τυχόν ημερών εκτός κατασκήνωσης.

Τέλος, σε περίπτωση μη προσέλευσης του παιδιού, πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερώνουν άμεσα τον Τομέα με υπεύθυνη δήλωσή τους και να επιστρέφουν την κάρτα κατασκηνωτή.