Κατσέλη: Δημιουργείται η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για crowdfunding

Κατσέλη: Δημιουργείται η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για crowdfunding
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με σκοπό τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων.

Οι πολλαπλές δράσεις του act4Greece υλοποιούνται από φορείς με εμπειρία και αξιοπιστία στον τομέα τους και μέσω της ιστοσελίδας του γίνεται αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Την επισήμανση αυτή έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη κατά την πρώτη, στο εξωτερικό, παρουσίαση του προγράμματος Αct4Greece.

Οι χρηματικοί πόροι που συγκεντρώνονται μέσω του act4Greece αποτελούν δωρεές και στο μέλλον, αφού υπάρξει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα μπορούν να συγκεντρώνονται χρήματα και για δανεισμό, κυρίως μικροδάνεια, αλλά και για συμμετοχή στο ίδιο κεφάλαιο μιας εταιρείας, στηρίζοντας νεοφυείς καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Όπως ανέφερε η κα Κατσέλη, το επόμενο διάστημα αναμένεται η κατάθεση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που να δίνει τη δυνατότητα δανειοδότησης ή συμμετοχής στα ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων που συστήνονται με αρχική χρηματοδότηση μέσω crowdfunding.

Η πρόεδρος της Εθνικής ανέφερε, τέλος, ότι η ψηφιακή πλατφόρμα του act4greece επιτρέπει τη δημιουργία συνεργειών, κινητοποιεί πρόσθετους πόρους προς κοινή κατεύθυνση, ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη μόχλευση πόρων και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση αυτών.

Το μήνυμα της πρωτοβουλίας αυτής συνοψίζεται στην προώθηση της συνεργασίας, της συνέργειας, της συνεννόησης και της σφυρηλάτησης σχέσεων εμπιστοσύνης -στοιχεία που αποτελούν προϋπόθεση κάθε επιτυχίας. Κάλεσε, τέλος, τις δυνάμεις του ελληνισμού της διασποράς να ενισχύσουν την εν λόγω πρωτοβουλία, για τη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος και μιας νέας εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό.